Các chương trình đào tạo


Ngân hàng, tài chính và Bảo hiểm quốc tế

17/04/2022 10:25

THÔNG TIN CHUNG Chuyên ngành đào tạo: Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm quốc tế Thời gian đào tạo: 18 tháng (Học ngoài giờ hành chính; 12 tháng hoàn thành các học phần, 6 tháng hoàn thành luận văn tốt nghiệp) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Mô hình đào tạo: Liên kết với Trường […]

Tự động hóa và Tin học

16/04/2022 10:56

GIỚI THIỆU CHUNG Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Tự động hoá và Tin học + Tiếng Anh: Automation and Informatics –       Mã số ngành đào tạo: Thí điểm –       Danh hiệu tốt nghiệp: Kĩ sư –       Thời gian đào tạo: 4.5 năm –       Tên văn bằng sau tốt nghiệp: + Tiếng Việt: Kĩ sư ngành Tự động hoá và Tin học + Tiếng Anh: The Engineer of Automation […]

Ngôn ngữ Anh

15/04/2022 10:53

GIỚI THIỆU CHUNG Tên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin) (mã ngành: 7220201) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Chương trình đào tạo (CTĐT) […]

Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing

15/04/2022 10:26

THÔNG TIN CHUNG Ngành đào tạo: Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing Thời gian đào tạo: 18 tháng (Học ngoài giờ hành chính; 12 tháng hoàn thành các học phần, 6 tháng hoàn thành luận văn tốt nghiệp) Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Mô hình đào tạo: Liên kết với Trường ĐH Nantes (CH […]

Khoa học quản lí

14/04/2022 10:51

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo: Quản lí Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Bằng Cử nhân khoa học Quản lí do Đại học Keuka cấp Ngày 6 tháng 7 năm 2015, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có QĐ số 2406/QĐ-ĐHQGHN về việc […]

Kế toán và tài chính

13/04/2022 10:19

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo: Kế toán và Tài chính Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Bằng cử nhân Kế toán và Tài chính   TRƯỜNG ĐẠI HỌC EAST LONDON (VƯƠNG QUỐC ANH) Thành lập năm 1892, Trường Đại học East London (University of East London) […]

Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch

12/04/2022 10:55

GIỚI THIỆU CHUNG Ngành đào tạo Quản trị khách sạn, Thể thao và Du lịch Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 3,5 năm Văn bằng: Cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch.   Chương trình Cử nhân khoa học ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du […]

Marketing

11/04/2022 10:52

GIỚI THIỆU CHUNG Tên ngành: Marketing Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 4 năm Văn bằng: Cử nhân Kinh doanh (Marketing) do Trường Đại học HELP, Malaysia cấp và Cử nhân ngành Marketing do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp   Văn bản pháp lý : QĐ số 3854/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/11/2019 […]