Công đoàn Trường Quốc tế với nhiều hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10