Thông báo


Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

21/11/2022 11:40

Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) năm học 2022-2023, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài NCKHSV năm học 2022-2023 như sau: – Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên đang đang […]

VSL Writing Camp 5 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11

01/11/2022 09:53

Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (VSL) sẽ tổ chức VSL Writing Camp 5 vào ngày 11-13/11/2022. VSL Writing Camp 5 được tổ chức nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ của ĐHQGHN (dưới 40 tuổi) chuẩn bị đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ khoa học cấp ĐHQGHN […]

Thông báo đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2022

28/10/2022 09:27

Căn cứ Công văn số 3467/ĐHQGHN-KHCN ngày 12/10/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN, Trường Quốc tế thông báo về việc tiếp nhận đề xuất đề tài như sau: Thời gian tiếp nhận đề xuất đề tài: trước ngày 10/11/2022 Mẫu đề xuất […]

Chương trình học bổng Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2022-2023

13/10/2022 14:19

Thân gửi các bạn sinh viên, Phòng Công tác sinh viên xin chuyển tới các bạn thông tin chương trình Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2022-2023: Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn – Sinh viên từ năm thứ 2, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả […]

Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023

13/10/2022 14:12

Thân gửi các bạn sinh viên, Phòng Công tác sinh viên xin chuyển tới các bạn thông tin chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023 Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn – Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên […]

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ANNEX HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

12/10/2022 15:53

Thân gửi các bạn sinh viên, Phòng Công tác sinh viên xin thông báo về thông tin chương trình học bổng của Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi tắt là học bổng Annex) học kỳ I, năm học 2022-2023 như sau: 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn: – Sinh viên có kết quả học tập năm học 2021-2022 đạt từ […]

Ngày hội tuyển dụng và phỏng vấn học bổng dành cho sinh viên ĐHQGHN

05/10/2022 14:00

Với mục đích giới thiệu cơ hội tuyển dụng, việc làm và học bổng của Công ty TNHH LG Display Việt Nam dành cho sinh viên năm thứ 3, 4 của các đơn vị đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ĐHQGHN cùng LG Display tổ chức “Ngày hội tuyển dụng & […]

Thông báo học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2022-2023

04/10/2022 22:00

Thân gửi các bạn sinh viên Trường Quốc tế, Phòng Công tác sinh viên xin chuyển tới các bạn thông tin chương trình học bổng Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản năm học 2022-2023: 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn – Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2, 3 khối ngành Kinh tế.  – Tiêu chuẩn: + Học […]

Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2022-2023

04/10/2022 21:11

Thân gửi các bạn sinh viên Khoa Quốc tế, Phòng Công tác học sinh sinh viên xin chuyển tới các bạn thông tin chương trình học bổng Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2022-2023 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn – Sinh viên năm thứ 2, 3 có kết quả học tập đạt từ 3.0 trở lên […]