Trường Quốc tế đứng vị trí thứ 2 trong ĐHQHN về số bài công bố quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2022


Ngày 25/6/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã công bố Bảng thống kê về số lượng bài báo ISI, Scopus của ĐHQGHN trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, Trường Quốc tế tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 03 đơn vị dẫn đầu về số lượng công bố quốc tế với tổng số 106 bài công bố ISI/SCOPUS, trong đó có 55 bài Q1, 25 bài Q2, 10 bài Q3.

Trường Quốc tế đứng vị trí thứ 2 trong ĐHQHN về số bài công bố quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2022.

Với chủ trương đầu tư tập trung, chất lượng và chính sách, cơ chế hoạt động sáng tạo, linh hoạt, giảng viên, học viên và sinh viên Trường Quốc tế ngày một quan tâm hơn đến hoạt động nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu đạt tiêu chí về chất lượng, phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo cũng như góp phần nâng cao uy tín của ĐHQGHN nói chung và của nhà nói riêng.

Tính đến tháng 4/2022, cán bộ giảng viên Trường Quốc tế đã công bố đạt 51.2% theo chỉ tiêu nhiệm vụ mà ĐHQGHN giao, trong đó, 86% bài báo tạp chí, 8% bài báo hội nghị khoa học, 01 chương sách (1.0%), 03 bài báo tổng quan (5.0%) và một số loại hình công bố khác. Trường đang giữ vững vị trí thứ 2 trong ĐHQGHN về số lượng công bố quốc tế WoS, Scopus.

Năm 2021, Trường Quốc tế giữ vững vị trí thứ 3 về số lượng công bố quốc tế. Trường nằm trong top 3 đơn vị ĐHQGHN đứng đầu về tỷ lệ bài báo ISI/SCOPUS trên tổng số cán bộ giảng viên, top 3 đơn vị đứng đầu về tỷ lệ bài báo xếp hạng Q1, Q2 trên tổng số bài báo ISI/SCOPUS đã công bố và top 5 các tổ chức nghiên cứu về kinh tế hàng đầu Việt Nam theo RePEc.

Cũng trong năm này, các cán bộ, giảng viên đã công bố vượt chỉ tiêu về số lượng ấn phẩm khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus, đạt 144/12 bài (tăng gấp 12 lần) theo chỉ tiêu nhiệm vụ mà ĐHQGHN giao và tăng 205,7% (144/70 bài) theo chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ khoa học công nghệ trong năm. Trong đó, có 114 bài báo tạp chí (article), 27 bài báo hội nghị khoa học (conference paper), 01 chương sách (book chapter), 01 bài báo tổng quan (review), 01 bài bình luận (note). Bên cạnh đó, Trường Quốc tế đã đóng góp tích cực cho ĐHQGHN về các chỉ số nghiên cứu xuất sắc và mức độ quốc tế hóa để phục vụ xếp hạng đại học, như tỷ lệ bài báo được đăng trên các tạp chí thuộc top 5% các tạp chí hàng đầu theo đánh giá của tổ chức SCImagojr đạt 8,3 % (12/144 công bố) và số lượng các công bố khoa học có yếu tố hợp tác quốc tế chiếm tỷ lệ rất cao (90 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ).

Trường Quốc tế xin được gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên với những thành tựu đáng tự hào trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Trường cùng tập thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để củng cố và phát huy những thành quả đã đạt được này.