TS. Nguyễn Hải Vinh


 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Học hàm, học vị: TS.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: nguyenhaivinh@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Bộ môn Tin học, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Bằng cấp

 • Kĩ sư và Thạc sĩ: Tự động học và điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật, ĐHBK Vinnitsa, Ukraine
 • Tiến sĩ: Mô hình hóa Toán học, các phương pháp tính và các tổ hợp chương trình, ĐHTH Kỹ thuật Điện Saint-Petersburg “LETI”, LB Nga

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:

+ Quy hoạch thực nghiệm tối ưu

+ Toán rời rạc

+ Mật mã

+ Trí tuệ nhân tạo. Hình học đại số và ứng dụng trong trí tuệ nhân tạo

 • Các môn giảng dạy+ Toán rời rạc

  + Nhập môn trí tuệ nhân tạo

  + Nguyên lý các hệ thống tính toán

 • Cho học viên cao học

  + Tổ hợp

  + Lý thuyết đồ thị và ứng dụng

  + Một số chủ đề chọn lọc của Lý thuyết Tính toán

  + Một số chủ đề chọn lọc của Toán rời rạc

Các công bố

 • Post-quantum Commutative Deniable Encryption Algorithm. In book: Intelligent Computing in Engineering, Springer, Singapore, p. 993-1005, 2020
 • Hệ mật mã ElGamal biến thể trên đường cong Elliptic với chuỗi cơ số kép tối ưu. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 106, số 7, tr. 221-232, 2015
 • Design of Experiment as a Problem of the Placement of Objects. Izvestia of SPbSETU “LETI”, 2 (2012), 50–57. (in Russian)
 • Influence of Observations Rough Errors on the Experimental Design Quality in  Measurements Correlation Case. Izvestia of SPbSETU “LETI”, 8 (2011), 35–40. (in Russian)
 • On Differentiation of Implicit Functions for Constructing an Optimal Experimental Design. Izvestia of SPbSETU “LETI”, 6 (2011), 46–50. (in Russian)
 • Optimal Design of Observations in Case of Correlated Errors as Means of Navigation Reliability Improvement.
 • Proceedings of the X International FAMET’2011 Conference, Krosnayarsk KSTEI, SFU (2011), 251–256. (in Russian)
 • Box-Lucas’s Curve and Capacity Criterion of D-optimal Plans in the nonlinear regression case. Industrial Laboratory. Diagnostics of materials, V.77, T. 1 (2011), 68–74. (in Russian)
 • About One Regression Problem of the Distance-Measuring Navigation. Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems / Proceedings of the Ninth International Scientific School MA SR – 2010, Saint-Petersburg, July 6 – 10, 2010, SPb.: SUAI (2010), 475–480 (in Russian)
 • The Implicit Function Method at the Problem of two-point Design of Experiment. Proceedings of the IX International FAMET’2010 Conference, Krosnayarsk KSTEI, SFU (2010), 108–113. (in Russian)
 • About Some Properties of Stop-Loss Ordering Relationship in the Problems of Risk Allocation. Probability Theory, Mathematical Statistics And Their Applications: The Collection of Scientific Papers (Proceedings of the International Conference in honor of 75 years Jubilee of Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Gennady Medvedev, Minsk, February 22-25, 2010), Number 3 (2010), 74–79. (in Russian)
 • Stieltjes Transforms in Problems of Nonlinear Experimental Design. The Collection of Scientific Proceedings NSTU, 2(56) (2009), 61–70. (in Russian)
 • Intelligent Measurement Systems: Information-Analytical Approach to the Self-Organization Models of Adaptive  Data Analysis. In the Collection of Scientific Papers of the International Conference “Sensors and Systems”, St.-Petersburg (2002), V. III, 101-107. (in Russian)

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 • Phương pháp hàm số trong quy hoạch thực nghiệm tối ưu. Đề tài cấp cơ sở (trường). Mã số TN-14-01
 • Phát triển phương pháp mã hóa và các giao thức trao đổi, phân phối khóa giả xác suất nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Đề tài HTQT cấp Viện Hàn lâm. Mã số QTRU01.08/18-19.
 • Nghiên cứu phương pháp đa thức nhiệt đới cho mạng nơ ron nhân tạo với hàm kích hoạt từng đoạn tuyến tính. Đề tài cấp ĐHQGHN. Mã số QG.22.22

Tìm kiếm