Giảng viên Khoa NNUD tham gia Hội nghị Nghiên cứu Quốc tế trực tuyến chủ đề “Vai trò của Giáo dục Đại học trong Đại dịch Hậu COVID”


Hội nghị Quốc tế GEN TEFL lần thứ 5 được tổ chức như một hội nghị kết hợp tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021 với chủ đề “Giảng dạy tiếng Anh như một công cụ cho học tập liên ngành”. Chúng tôi không chỉ trình bày một loạt các nghiên cứu khám phá các phương pháp giảng dạy tiếng Anh, phương pháp luận, công nghệ và thực tiễn phổ biến mà còn làm việc cùng nhau để phát triển mạng lưới chuyên nghiệp bền vững, tập trung vào sự tiến bộ lâu dài của nghiên cứu và kiến ​​thức liên quan đến giảng dạy ngoại ngữ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.gentefl.org/.

Thạc sĩ Lại Thanh Vân tham gia thuyết trình bài nghiên cứu chủ đề “Tương tác khi giảng dạy kĩ năng viết trực tuyến.”

 

Đại học Walailak, Thái Lan, trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Quốc tế trực tuyến lần thứ nhất với chủ đề “Vai trò của Giáo dục Đại học trong Đại dịch Hậu COVID” vào ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2022. Hội nghị có một số phiên song song được tổ chức bởi các trường và viện nghiên cứu khác nhau của trường đại học. Hội nghị nghiên cứu sẽ đóng vai trò như một diễn đàn để các học giả chia sẻ công việc học tập, kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ. Hội thảo cũng hy vọng sẽ tăng cường sự phát triển của nghiên cứu và đổi mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Thạc sĩ Lại Thanh Vân tham gia thuyết trình bài nghiên cứu chủ đề “So sánh giữa ý kiến của các giảng viên về việc áp dụng đánh giá thường xuyên trực tuyến tại 2 trường đại học ở Việt Nam và Thái Lan.”