Chuỗi workshop về AI và khoa học máy tính


Thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), nhằm nâng cao khả năng công nhận tương đương cho các ngành học trong lĩnh vực AI nói riêng và khoa học máy tính nói chung của Trường Quốc tế với các cơ sở giáo dục trên thế giới, góp phần tăng cường năng lực, đánh giá khả năng của cán bộ, giảng viên của Trường Quốc tế trong lĩnh vực AI nói riêng và khoa học máy tính nói chung, Trường Quốc tế và Trường đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh, tổ chức chuỗi workshop về AI và khoa học máy tính thuộc dự án “Enabling an Environment of Quality for International HE Partnerships” (EQUIP) giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Workshop bao gồm các báo cáo mời và các báo cáo đăng ký, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn sau: Chuyển đổi kỹ thuật số của doanh nghiệp, Chiến lược tăng trưởng đổi mới, Quản lý đổi mới, Mô hình kinh doanh và đổi mới, Khởi nghiệp và Đổi mới, Đổi mới kỹ thuật số và quản lý tri thức, Thị trường điện tử và nền tảng giao dịch, Huy động vốn từ cộng đồng, Tài chính và Ngân hàng Kỹ thuật số, Tính bền vững trong Thế giới Kỹ thuật số…

Diễn giả của chương trình: các chuyên gia, giảng viên của Trường đại học Cardiff Metropolitan

Thời gian và địa điểm:
Thời gian: 21-23/03/2023
Địa điểm: Phòng đọc Thế giới Nga, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội