Xuân trọn vẹn của tuổi trẻ Trường Quốc tế


Với mong muốn lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến với cộng đồng, trong năm 2023, đoàn viên, sinh viên Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tích cực tham gia vào các chương trình tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng, mang tinh thần xung kích, tình nguyện của người trẻ hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại vùng sâu vùng xa nơi biên cương Tổ quốc.