TRƯỜNG QUỐC TẾ – ĐHQGHN THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DO ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI CẤP BẰNG NĂM 2024


Chi tiết tại ĐÂY

Để triển khai công tác tuyển sinh năm 2024, Trường Quốc tế xây dựng Phương án tuyển sinh các chương trình cử nhân liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng năm 2024 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh là người Việt Nam hoặc nước ngoài tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương; có sức khỏe đảm bảo việc học tập và đáp ứng yêu cầu chất lượng đầu vào các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

3. Các chương trình đào tạo:

* Tên chương trình cũ là Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch. Trường Quốc tế đang làm thủ tục thay đổi chương trình, đổi tên ngành đào tạo và dự kiến triển khai từ năm 2024.

4. Bằng cấp:

– Bằng cử nhân Đại học chính quy do Trường Đại học Keuka (Hoa Kỳ); Trường Đại học East London (Vương quốc Anh); Trường Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp tương ứng từng chương trình.

– Văn bằng được Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. (Trường Quốc tế hỗ trợ thủ tục cho sinh viên có nguyện vọng xác nhận văn bằng)

– Bảng điểm tốt nghiệp do Trường Đại học Keuka (Hoa Kỳ); Trường Đại học East London (Vương quốc Anh) hoặc Trường Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp cho từng chương trình.

5. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

6. Địa điểm đào tạo: Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Giảng viên: 100% giảng viên trong Chương trình đều là các Chuyên gia đẳng cấp quốc tế, hàng đầu Việt Nam và khu vực, có trình độ Thạc sĩ, Tiến sỹ tốt nghiệp tại các quốc gia hàng đầu thế giới. Trong đó, 30%-50% các môn học chuyên ngành trong chương trình do giảng viên của Trường Đại học đối tác trực tiếp giảng dạy (theo từng chương trình).

8. Phương thức và điều kiện xét tuyển:

8.1 Chương trình Cử nhân khoa học ngành Quản lý do Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ cấp bằng và Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính do Trường Đại học East London, Vương Quốc Anh cấp bằng

8.1.1 Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và quy định của ĐHQGHN

– Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ GD&ĐT:

Đối tượng và điều kiện xét tuyển được quy định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (quy định tại khoản 2 mục a và khoản 5 mục b, Điều 8 của Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học). Thí sinh đăng ký xét tuyển cần có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành đăng ký xét tuyển của Trường Quốc tế – ĐHQGHN.

– Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN:

Đối tượng và điều kiện xét tuyển được thực hiện theo Quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc THPT và bậc đại học tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2021 của Giám đốc ĐHQGHN.

8.1.2 Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Quốc tế và trường đối tác

Thí sinh phải đáp ứng đồng thời hai (02) điều kiện sau:

(i) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn trong thời hạn có giá trị đạt tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72;

(ii) Có điểm trung bình chung kết quả học tập bậc THPT (học bạ) của 5/6 học kỳ đầu đạt tối thiểu 8,0 điểm theo thang điểm 10 (hoặc 3.50 theo thang điểm 4.0) và có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên, hoặc có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực còn thời hạn do ĐHQGHN tổ chức đạt tối tiểu 80/150 điểm.

8.1.3 Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

Thí sinh phải đáp ứng đồng thời hai (02) điều kiện sau:

(i) Có điểm trung bình chung kết quả học bạ của 5/6 học kỳ đầu bậc đạt từ 6,5 điểm trở lên trên thang điểm 10 và có hạnh kiểm xếp loại từ ”Khá” trở lên;

(ii) Có điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của 5/6 học kỳ đầu bậc THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên trên thang điểm 10 hoặc đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu hoặc bậc 4 (B2) theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương (các chứng chỉ phải còn trong thời hạn có giá trị).

8.1.4 Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thí sinh phải đáp ứng đồng thời hai (02) điều kiện sau:

(i) Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của một (01) trong bốn (04) tổ hợp xét tuyển dưới đây đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Quốc tế – ĐHQGHN năm 2024 áp dụng cho ngành đăng ký xét tuyển;

Các tổ hợp xét tuyển:

 • A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), môn chính (*): Tiếng Anh
 • D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), môn chính (*): Tiếng Anh
 • D90 (Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh), môn chính (*): Tiếng Anh
 • D96 (Toán, Khoa học Xã hội, Tiếng Anh), môn chính (*): Tiếng Anh

(*) Điểm môn chính nhân hệ số 2.

(ii) Có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh đạt từ 6,0 điểm trở lên trên thang điểm 10 (trừ đối tượng được miễn thi môn này).

8.1.5 Xét tuyển theo các phương thức khác

– Xét tuyển chứng chỉ A-Level

Thí sinh có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng (tại mục 8.1.4) đảm bảo mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

– Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (Thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

– Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt tối thiểu 5.5 hoặc tương đương (TOEFL PBT từ 513 hoặc TOEFL iBT từ 72) và có tổng điểm 2 môn thi/bài thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

* Lưu ý:

– Các chứng chỉ quốc tế (bao gồm chứng chỉ tiếng Anh và các chứng chỉ dùng để xét tuyển khác), kết quả thi Đánh giá năng lực phải còn hạn sử dụng tính đến ngày thí sinh đăng ký xét tuyển (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi);

– Chứng chỉ SAT: phải còn hạn sử dụng tính đến ngày thí sinh đăng ký xét tuyển (thời hạn sử dụng 01 năm kể từ ngày dự thi);

– Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thi bằng hình thức online không được chấp nhận;

– Chứng chỉ IELTS dạng General không được chấp nhận.

8.2 Chương trình Cử nhân khoa học ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch và Sự kiện do Trường Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng

8.2.1 Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Quốc tế và trường đối tác

Thí sinh phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

(i) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn trong thời hạn có giá trị đạt tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72;

(ii) Có điểm trung bình chung kết quả học bạ của 5/6 học kỳ đầu trong chương trình THPT đạt từ 8,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 (hoặc 3.50 theo thang điểm 4.0) và có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên;

(iii) Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024(*) đối với 04 bài thi Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh và Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội đạt trung bình từ 5,0 điểm trở lên trên thang điểm 10.

             (* ) Trong thời gian chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT, nếu thí sinh đáp ứng đủ tiêu chí xét tuyển tại mục (i) và (ii) trên đây sẽ được xét trúng tuyển có điểu kiện.

8.2.2 Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

Thí sinh đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

(i) Có điểm trung bình chung kết quả học bạ của 5/6 học kỳ đầu bậc THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung kết quả học bạ của 3 năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) đạt từ 6,5 điểm trở lên trên thang điểm 10, đồng thời có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên;

(ii) Có điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của 5/6 học kỳ đầu bậc THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên trên thang điểm 10 hoặc đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu hoặc bậc 4 (B2) theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương (các chứng chỉ phải còn trong thời hạn có giá trị);

(iii) Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024(*) đối với 04 bài thi Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh và Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội đạt trung bình từ 5,0 điểm trở lên trên thang điểm 10, trong đó môn tiếng Anh đạt từ 6,0 điểm trở lên trên thang điểm 10.

             (* ) Trong thời gian chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT, nếu thí sinh đáp ứng đủ tiêu chí xét tuyển tại mục (i) và (ii) trên đây sẽ được xét trúng tuyển có điểu kiện.

Lưu ý: Trong trường hợp không có kết quả thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh tương ứng thì thí sinh sẽ được xét tuyển căn cứ theo học bạ THPT với điểm trung bình chung học tập của 03 năm đạt từ 6,5 điểm trở lên, điểm trung bình chung học tập môn tiếng Anh của 03 năm đạt từ 7,0 điểm và có hạnh kiểm xếp loại từ “Khá” trở lên.

8.2.3 Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thí sinh đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

(i) Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của một (01) trong bốn (04) tổ hợp xét tuyển dưới đây đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Quốc tế – ĐHQGHN năm 2024 áp dụng cho ngành đăng ký xét tuyển;

Các tổ hợp xét tuyển:

 • A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), môn chính (*): Tiếng Anh
 • D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), môn chính (*): Tiếng Anh
 • D90 (Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh), môn chính (*): Tiếng Anh
 • D96 (Toán, Khoa học Xã hội, Tiếng Anh), môn chính (*): Tiếng Anh

(*) Điểm môn chính nhân hệ số 2.

(ii) Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đối với 04 bài thi Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh và Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội đạt trung bình từ 5,0 điểm trở lên trên thang điểm 10, trong đó môn tiếng Anh đạt từ 6,0 điểm trở lên trên thang điểm 10;

(iii) Có điểm trung bình của mỗi năm học ở bậc THPT đạt tối thiểu 6,5 điểm theo thang điểm 10 (hoặc 2.50 theo thang điểm 4.0).

* Lưu ý:

– Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải còn hạn sử dụng tính đến ngày thí sinh đăng ký xét tuyển (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi);

– Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thi bằng hình thức online không được chấp nhận;

– Chứng chỉ IELTS dạng General không được chấp nhận.

9. Nguyên tắc xét tuyển

9.1 Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQGHN

– Xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh;

– Xét tuyển từ cao xuống thấp theo từng đợt xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên căn cứ trên cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh,..), kết quả học tập THPT hoặc kết quả thi ĐGNL hoặc các kết quả khác;

Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, hình thức xác nhận do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường Quốc tế quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo.

9.1 Xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh khác

Xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp theo từng đợt xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu.

10. Điều kiện tiếng Anh của các chương trình:

10.1  Điều kiện tiếng Anh đầu vào

Để được công nhận sinh viên chính thức, thí sinh phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc bậc 4 (B2) theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương (các chứng chỉ phải còn trong thời hạn có giá trị). Trường hợp chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu, sinh viên sẽ học Chương trình Tiếng Anh dự bị của Trường Quốc tế để đủ trình độ học tập và thi đạt chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu trước khi được công nhận sinh viên và nhập học chính thức.

10.2 Điều kiện tiếng Anh để được học các học phần chuyên môn

Sau khi trúng tuyển và nhập học, để được đăng kí học các học phần chuyên môn trong chương trình đào tạo, sinh viên phải đạt yêu cầu về điều kiện tiếng Anh như sau:

– Ngành Quản lý và ngành Kế toán và Tài chính: theo quy định tại mục 10.1.

– Ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch và Sự kiện: để được học học phần đầu tiên của Trường Đại học Troy, sinh viên phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt tối thiểu 5.5 hoặc chứng chỉ TOEFL iBT đạt tối thiểu 72.

10.3 Điều kiện tiếng Anh tốt nghiệp (đối với sinh viên Chương trình Quản lý)

Để được xét tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản lý phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS tối thiểu 6.0 hoặc điểm học phần ENG104 (Khóa học IELTS của Trường Quốc tế) tối thiểu 6.0 trên thang điểm 9.0.

* Lưu ý:

– Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải còn hạn sử dụng (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi);

– Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thi bằng hình thức online không được chấp nhận;

– Chứng chỉ IELTS dạng general không được chấp nhận.

11. Những giá trị vượt trội khi trở thành sinh viên Trường Quốc tế:

 • 100% ngôn ngữ đào tạo bằng tiếng Anh với các giảng viên có trình độ cao, thành thạo ngoại ngữ.
 • Được tiếp cận nguồn học liệu bằng tiếng Anh phong phú tại Trường Quốc tế; nguồn học liệu điện tử của các trường đối tác nước ngoài.
 • Hơn 200 hoạt động ngoại khóa, phát triển kỹ năng mềm, thực tập, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp mỗi năm.
 • Được trao đổi học tập ngắn hạn ở nhiều trường đại học đối tác uy tín tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, …
 • Được làm việc, giao lưu, học hỏi cùng các sinh viên quốc tế đến từ mạng lưới các trường đại học đối tác của Trường Quốc tế.
 • 100% giảng viên của chương trình là các chuyên gia đẳng cấp quốc tế. Diễn giả khách mời (Guest Speakers) trong chương trình học là các chuyên gia hàng đầu, những lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn từ các doanh nghiệp, hay các cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực Quản lý, Quản trị Chuỗi Cung ứng, Marketing, Tài chính, Khởi nghiệp, Khách sạn, Du lịch, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán …
 • Sinh viên ngành Kế toán và Tài chính do Trường Đại học East London cấp bằng được miễn 9 môn học cơ sở (fundamental papers) trong tổng số 14 môn theo yêu cầu chứng chỉ ACCA (chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp do Hiệp hội Kế toán công chứng của Anh cấp).
 • Có 13/42 học phần của chương trình cử nhân Quản trị Khách sạn, Du lịch và Sự kiện do giảng viên trường Đại học Troy, Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy; phương pháp giảng dạy tiên tiến, tiếp cận thực tế thông qua các học phần, đặc biệt là học phần thực tập thực tế tại doanh nghiệp ngành khách sạn và du lịch.
 • Gần 30% các môn học (10 môn học cốt lõi) của chương trình cử nhân Quản lý do giảng viên Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy; phương pháp giảng dạy tiên tiến, tiếp cận thực tế thông qua môn học trải nghiệm và dự án thực tế; đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Hoa Kỳ.
 • Sinh viên có cơ hội được hưởng mức học bổng lên đến 50% học phí khi đạt điều kiện điểm GPA của trường Đại học Troy.
 • Đặc biệt, Trường Quốc tế – ĐHQGHN cấp học bổng đầu vào trị giá từ 50%-100% học phí toàn khóa học cho thí sinh trúng tuyển có thành tích xuất sắc đầu vào đạt: IELTS 7.0/TOEFL iBT 96/SAT 1250/ điểm thi THPT 27 điểm trở lên…

12. Học phí các chương trình liên kết quốc tế (dự kiến)

12.1 Học phí các chương trình đào tạo cử nhân liên kết quốc tế:

– Mức học phí không thay đổi trong toàn bộ khóa học tại Việt Nam nếu sinh viên học tập theo đúng kế hoạch đào tạo của Trường;

– Mức học phí trên chưa bao gồm học phí học Chương trình tiếng Anh dự bị, phí thi lại, phí học lại, phí học cải thiện điểm trong trường hợp sinh viên không đảm bảo được tiến độ, điều kiện và chất lượng của chương trình đào tạo;

– Sinh viên nộp học phí vào đầu mỗi học kì, mức học phí mỗi học kỳ được tính bằng tổng học phí cả khóa học/số học kỳ (theo kế hoạch đào tạo của từng chương trình)

– Sinh viên nộp học phí bằng tiền Việt Nam Đồng;

– Đối với chương trình đào tạo Quản trị Khách sạn, Du lịch và Sự kiện: Trường Đại học Troy – Hoa Kỳ thu thêm phí tuyển sinh 50 USD/sinh viên, tương đương 1.200.000 VNĐ/sinh viên. Mức phí này có thể thay đổi theo từng khóa học theo thông báo của Trường Đại học Troy

             Lưu ý: Trước khi bắt đầu tổ chức khóa học chính thức (sinh viên đạt đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào theo quy định của chương trình), nếu số lượng sinh viên theo học mỗi khóa dưới 30 sinh viên/lớp, Trường có quyền trì hoãn khóa học hoặc xét chuyển sinh viên sang chương trình khác sau khi được sự đồng ý của người học.

12.2  Học phí chương trình đào tạo Tiếng Anh dự bị:

Đối tượng tham gia: Người học chưa đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào

             Học phí của chương trình là 11.165.000 VNĐ/1 sinh viên/1 cấp độ.

Thông tin chi tiết về Chương trình xem tại https://bit.ly/ChuongtrinhTADB

13. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/03/2024 cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thời hạn tối đa nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 31/12/2024 theo 2 hình thức sau:

 • Trực tuyến/online tại địa chỉ: https://ts.isvnu.vn
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo hình thức chuyển phát nhanh đảm bảo gồm Phiếu đăng ký xét tuyển (bản chính) và bản sao hợp lệ các giấy tờ liên quan về Trường Quốc tế.

14. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu): bản chính
 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024): 01 bản photocopy có công chứng. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024): Bản chính
 • Học bạ THPT hoặc tương đương: 01 bản photocopy có công chứng hoặc xác nhận của trường nơi tốt nghiệp,
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc tương đương (nếu có): 01 bản photocopy có công chứng và có bản chính để kiểm tra.
 • Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: 01 bản photocopy có công chứng,
 • 03 ảnh 3×4 và 02 ảnh 6×9, chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập học (sinh viên có nhu cầu đăng ký ở ký túc xá cần nộp thêm 03 ảnh 3×4).
 • Lệ phí hồ sơ xét tuyển trực tiếp: 1.000.000 VNĐ/hồ sơ

15. Thông tin liên hệ: Văn phòng Tuyển sinh, Trường Quốc tế- ĐHQGHN

      Cơ sở 1: Nhà E5, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội;

      Cơ sở 2: Phòng 302, Tầng 3, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội;

      Hotline: 1900 2609 | 024 3555 3555 | 0983 372 988 | 0989 106 633 | 037 988 4488

      Email: tuyensinh@vnuis.edu.vn

      Website: https://www.is.vnu.edu.vn

 Ghi chú: Dự kiến chỉ tiêu và phương án tuyển sinh năm 2024 cho các chương trình Cử nhân do đối tác nước ngoài của Trường Quốc tế được công bố sớm, vì vậy các thông tin mới của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN sẽ được Trường tiếp tục cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, hiệu đính theo quy định.

Thái Minh – Trưởng Bộ phận Tuyển sinh