ThS. Nguyễn Trí Trung


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: trungnt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Ngôn ngữ và Văn hóa Anh Mỹ
 • Thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh
 • Thạc sĩ: Quản lí giáo dục

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Phương pháp ứng dụng trong việc học các kĩ năng ngôn ngữ
  • Xây dựng giáo trình đào tạo theo năng lực và nhu cầu của người học
  • Chất lượng học tập và ảnh hưởng của yếu tố tâm lí
  • Ngôn ngữ ứng dụng

Các môn giảng dạy

  • Tiếng Anh dự bị 
  • Tiếng Anh chuyên ngành ENG101 & ENG102
  • Tiếng Anh chuyên ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính

Các công bố

 • Áp dụng kĩ thuật Shadowing trong dạy kĩ năng nghe cho sinh viên Khoa Quốc tế – ĐHQGHN, Số đặc biệt, tháng 3, 2021, Tạp chí Giáo dục & Xã hội
 • Cảm nhận học tiếng Anh qua phim Anh ngữ ở Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, 2020, Tạp chí Giáo dục & Xã hội
 • Khảo sát tác động của Facebook đối với học từ vựng tiếng Anh của sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, 2019, Tạp chí Giáo dục & Xã hội
 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công trong nghề nghiệp của giới trẻ, 2018, Tạp chí Giáo dục & Xã hội

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm