Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024


Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, nhằm đánh giá, tổng kết các chương trình công tác năm 2023 và triển khai các nội dung trọng tâm năm 2024, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 22/12/2023

Địa điểm: Ninh Bình

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ, giảng viên cơ hữu nhà trường.

Nội dung:

– Tổng kết năm 2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

– Đối thoại với Ban Giám hiệu; lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc