4 nhóm sinh viên Khoa Quốc tế vào Vòng Bán kết Giải thưởng Euréka 2021


Từ ngày 27-31/10/2021, 4 nhóm sinh viên Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) lựa chọn tham gia Vòng Bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2021 lần thứ 23.

Các đề tài vào Vòng Bán kết gồm “Automated car using artificial intelligence” của nhóm sinh viên ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính Satyam Mishra, Hoàng Thị Chúc, Cao Sỹ Minh, Trần Việt Long; đề tài “Donate Goods or Money? The determinants of donation intention in donation – based crowdfunding” của nhóm sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Phương Thảo, Tạ Kiều Chinh; đề tài “Factors influencing the engagement of Vietnamese University student in online learning during the Covid -19 pandemic: A case study of Vietnam National University, Hanoi” của sinh viên ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Vũ Thị Lan Anh; đề tài “The trend of IFRS harmonization and convergence of some countries in the world and lesson for Viet Nam” của nhóm sinh viên ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Nguyễn Bảo Linh, Nguyễn Thảo Anh.