Tin tức hoạt động VISL


Seminar “Đại dịch Covid-19, cách bảo vệ bản thân và cộng đồng”

17/04/2022 22:59

Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn – Trưởng Bộ môn và Khoa Vi sinh, Bệnh viện Quân Y 103, Học viện Quân Y   Đại dịch COVID-19 với các biến thể mới đã và đang làm ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân, sức khỏe nền kinh tế và còn nhiều diễn biến khó […]

Seminar “Phân tách bất bình đẳng theo nguồn thu nhập: phân tích so sánh giữa các vùng ở Việt Nam”

17/04/2022 22:58

Diễn giả: TS. Trần Quang Tuyến – chuyên gia Trường Quốc tế, thành viên Hội đồng ngành Kinh tế – Kinh doanh, Quỹ NAFOSTED   Bất bình đẳng kinh tế (còn được gọi là khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng thu nhập) là chênh lệch giữa các cá nhân, các nhóm trong xã hội hay […]

Seminar “Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo”

17/04/2022 22:55

Diễn giả: GS.TSKH. Hồ Tú Bảo – Chuyên gia, Cố vấn Chương trình đào tạo BDA của Khoa Quốc tế – Giáo sư, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST, 1993-2018), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) của Việt Nam (từ 2018). – Thành viên Nhóm Think Tank VINASA (Hiệp […]

Seminar “So sánh điểm số của học sinh Việt Nam trong kỳ thi PISA so với các nước trên thế giới”

17/04/2022 22:55

Diễn giả: TS. Đặng Hoàng Hải Anh – Chuyên gia cao cấp về Kinh tế học, chuyên gia, học giả Trường Quốc tế PISA là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Programme for International Student Assessment” dịch là Chương trình đánh giá học sinh quốc tế, do Tổ chức hợp tác và phát triển […]

Seminar “Xu hướng nghiên cứu liên ngành và các cơ hội hợp tác nghiên cứu: triển vọng từ Hội thảo Computing4Human-2021”

17/04/2022 22:53

Diễn giả: TS. O-Joun Lee – Chuyên gia đến từ Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Pohang (Hàn Quốc). TS. Trần Đức Quỳnh – Trường Quốc tế, ĐHQGHN   Sự ra đời và phát triển của khoa học liên ngành là một xu hướng tất yếu trong quá trình nhận thức của con […]

Seminar “Chia sẻ về tác động của tăng lương tối thiểu đến việc làm và năng suất lao động ở Việt Nam”

17/04/2022 22:32

Diễn giả: TS. Nguyễn Việt Cường –  chuyên gia Trường Quốc tế, top 5% nhà nghiên cứu kinh tế hàng đầu theo xếp hạng của REPEC Nghiên cứu của TS. Nguyễn Việt Cường đánh giá tác động của việc tăng lương tối thiểu lên việc làm và năng suất lao động ở Việt Nam sử dụng […]