VISL Talk No.12 “Allocation methods for controlling static converters with a large number of switches”


Câu lạc bộ Nhà Khoa học Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức VISL Talk No.12 với chủ đề “Allocation methods for controlling static converters with a large number of switches” . Cụ thể:
Thời gian: 14h00-15h30, thứ Hai, ngày 13/11/2023
Địa điểm: Phòng Đọc Thế giới Nga, tầng 4, nhà G7, 144 Xuân Thủy, ĐHQGHN
Diễn giả: Giáo sư Maurice FADEL, Trường đại học Toulouse, CH. Pháp