VISL Talk No.10 “Thảo luận về các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị và du lịch”


Câu lạc bộ Nhà Khoa học Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức VISL Talk No.10 với chủ đề “Thảo luận về các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị và du lịch”. Cụ thể:
Thời gian: 9h30-11h00, thứ Ba, ngày 26/9/2023
Địa điểm: Phòng 502, số 1 Trịnh Văn Bô, Hà Nội
Diễn giả: TS. Đào Công Tuấn và ThS. Bùi Vũ Lương