CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUỐC TẾ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUỐC TẾ


 

1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUỐC TẾ

 • Ban chấp hành Công đoàn Trường gồm:

  • 01 Chủ tịch
  • 01 Phó Chủ tịch
  • 05 Uỷ viên Ban chấp hành
 • Các Tổ công đoàn trực thuộc gồm: 

  • Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức – Hành chính
  • Tổ Công đoàn Phòng Đào tạo
  • Tổ Công đoàn Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển
  • Tổ Công đoàn Phòng Công tác sinh viên
  • Tổ Công đoàn Phòng Kế hoạch – Tài chính
  • Tổ Công đoàn Phòng Sau đại học
  • Tổ Công đoàn Khoa Ngôn ngữ ứng dụng
  • Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế và Quản lý
  • Tổ Công đoàn Khoa Các khoa học ứng dụng

2. LIÊN HỆ

 • Tầng 3, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, Trường Quốc tế, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 25)