ThS. Phạm Thị Tuyết Mai


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: ThS.
 • Email: maiptt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Giáo dục học
 • Thạc sĩ: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Giảng dạy tiếng Anh
  • Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
  • Quản lí giáo dục

Các môn giảng dạy

  • Tiếng Anh dự bị
  • Tiếng Anh học thuật 1, 2
  • Viết luận tiếng Anh 1, 2
  • Viết 2

Các công bố

 • Phạm Thị Tuyết Mai (2017), “Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên Khoa Quốc tế đối với chương trình Ngoại ngữ bổ sung tại Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 5.
 • Phạm Thị Tuyết Mai (2019), “Việc sử dụng tiếng Việt trong giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học ở Hà Nội”, Tạp chí Quản lí giáo dục, Số 6
 • Phạm Thị Tuyết Mai (2020), “Trải nghiệm học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams của sinh viên Khoa quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Quản lí giáo dục, Số 8.
 • Phạm Thị Tuyết Mai (2021), “Sự hài lòng của sinh viên Khoa Quốc tế – ĐHQGHN với việc học trực tuyến”, Tạp chí Quản lí giáo dục, Số 7

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 • Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên Khoa Quốc tế đối với chương trình Ngoại ngữ bổ sung (thành viên, đề tài cấp cơ sở 2015-2016)

Tìm kiếm