Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Quản trị tài chính đợt 1


Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế  khóa 1 (2021 – 2023)  Quản trị tài chính khoá 3 ( 2019 – 2021) đợt 1. Cụ thể:

Thời gian: 13h30, thứ Sáu, ngày 12 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Tầng 3, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Số lượng học viên bảo vệ: 03

Danh sách học viên bảo vệ luận văn

1. Hoàng Thị Hồng Tín 
Tên đề tài luận văn: Ownership structure and Firms Performance: Evidence from Vietnam
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Định

2. Lê Diệu Linh
Tên đề tài luận văn: The Impact Of Ownership Structure On Profitability Of Firms Listed In Vietnam
Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Tất Thành

3. Trần Thị Giang
Tên đề tài luận văn: Factor Affecting The Over-The-Counter Medicine Purchase Decision Of The Customers At An Thai Pharmacy System
Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Mai