Gặp nữ tiến sĩ chuyên ngành Du lịch đầu tiên tại Việt Nam


TS Phạm Hương Trang – giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lí, Trường Quốc tế đã đã trở thành nữ tiến sĩ chuyên ngành Du lịch đầu tiên tại Việt Nam. Khi đăng kí học tiến sĩ, cô Phạm Hương Trang nhận được học bổng của một trường đại học nước ngoài, nhưng cô quyết định chọn học trong nước.

Hãy cùng nghe chia sẻ của nữ tiến sĩ chuyên ngành Du lịch đầu tiên tại Việt Nam, cũng là nữ tiến sĩ chuyên ngành Du lịch đầu tiên của nhà trường.