Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024


1. Các chương trình đào tạo sau đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng:

• Thạc sĩ:
Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

Thông báo tuyển sinh năm 2024 MIB

https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-kinh-doanh-quoc-te/
Thạc sĩ Quản trị tài chính

Thông báo tuyển sinh năm 2024 MFM

https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-quan-tri-tai-chinh/
Thạc sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính

Thông báo tuyển sinh năm 2024 MICE 

https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-tin-hoc-va-ki…/

Thạc sĩ Công nghệ kĩ thuật y sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2024 MBET

https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-cong-nghe-ky-thuat…/
• Tiến sĩ:
Tiến sĩ Kinh tế và Quản lí

Thông báo tuyển sinh năm 2024 EM

https://www.is.vnu.edu.vn/…/phong…/kinh-te-va-quan-li/
Tiến sĩ Tin học và Kĩ thuật máy tính

Thông báo tuyển sinh năm 2024 ICE

https://www.is.vnu.edu.vn/…/tien-si-tin-hoc-va-ki…/

Phương thức xét tuyển đợt 1 đối với các chương trình đào tạo sau đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng như sau:
Các ứng viên đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào theo quy định của ĐHQGHN và theo Thông báo tuyển sinh của mỗi chương trình đào tạo sau đại học.
– Nhận hồ sơ và đăng ký trên cổng tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội http://tssdh.vnu.edu.vn/ :  Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 24/4/2024
• Chương trình đào tạo thạc sĩ:
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQGHN: Trước ngày 04/5/2024
– Phương thức 2: Xét tuyển (bao gồm: Đánh giá hồ sơ, Viết luận và Phỏng vấn): Trước 27/5/2024
• Chương trình đào tạo tiến sĩ:
– Phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả Đánh giá hồ sơ và bảo vệ đề cương.

2. Các chương trình đào tạo sau đại học liên kết quốc tế:
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa, Đài Loan cấp bằng).

Thông báo tuyển sinh năm 2024 MBA

https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-quan-tri-kinh…/
Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing (do Trường Đại học Nantes, CH. Pháp, cấp bằng).

Thông báo tuyển sinh năm 2024 MEAM

https://www.is.vnu.edu.vn/…/nghien-cuu-va-tac-nghiep…/
Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm quốc tế (do Trường Đại học Nantes, CH. Pháp, cấp bằng).

https://www.is.vnu.edu.vn/…/thac-si-ngan-hang-tai…/

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả Đánh giá hồ sơ và Phỏng vấn.
Các ứng viên đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các yêu cầu đầu vào theo quy định của ĐHQGHN và theo Thông báo tuyển sinh của mỗi chương trình đào tạo sau đại học.
– Thời gian nhận hồ sơ và phỏng vấn dự kiến: Tháng 6 và tháng 9


Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ

Hotline: 0866540268 /0984081166 /0932323252 /0866587468 
hoặc nhận tư vấn trực tiếp tại Phòng Sau đại học, Trường Quốc tế: Tầng 2, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: tuyensinhthacsi@vnuis.edu.vn /tuyensinhtiensi@vnuis.edu.vn

Website: https://www.is.vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/postgraduate.vnuis