Cử nhân Quản trị khách sạn thể thao và du lịch


Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Thời gian đào tạo: 3,5 năm, gồm 10 học kì
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Khoa Quốc tế
Văn bằng: Sinh viên tốt nghiệp được Trường Đại học Troy cấp bằng Cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch.

Văn bằng được Cục khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 sinh viên
Tổng số học phần : 41
Tổng số tín chỉ : 122
Văn bản pháp lý :

Xem thêm thông tin tại đây

QĐ số 1125/QĐ-ĐHQGHN ngày 4/4/2018 về việc ủy quyền cho Khoa Quốc tế, ĐHQGHN liên kết với trường Đại học Troy, Hoa Kỳ thực hiện chương trình cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do đối tác cấp bằng.