Cử nhân ngành Quản lý (song bằng)


Ngành đào tạo: Quản lý
Thời gian đào tạo: 4 năm, gồm 8 học kì
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
Mô hình đào tạo:

 

Bán phần tại Việt Nam (7 kỳ tại Việt Nam và kỳ thứ 5 tại trường ĐH Keuka)
Tên văn bằng: ·           Cử nhân Khoa học ngành Quản lý (Bachelor of Science in Management) do Trường Đại học Keuka (Hoa Kỳ) cấp

·           Cử nhân ngành Quản lý (Bachelor in Management) do ĐHQGHN cấp

Chỉ tiêu tuyển sinh: Theo phân bổ của ĐHQGHN
Văn bản pháp lý QĐ số 3853/QĐ-ĐHQGHN ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài giữa Khoa Quốc tế, ĐHQGHN với trường ĐH Keuka, Hoa Kỳ, chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý do ĐHQGHN và đối tác cùng cấp bằng.