Cử nhân Khoa học quản lý


Ngành đào tạo: Quản lý
Thời gian đào tạo: 4 năm, gồm 8 học kì
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Khoa Quốc tế (sau năm thứ 2, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tại Trường Đại học Keuka)
Văn bằng: Sinh viên tốt nghiệp được Trường Đại học Keuka cấp bằng Cử nhân khoa học Quản lý.

Văn bằng được Cục khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 sinh viên
Văn bản pháp lý QĐ số 2406/QĐ-ĐHQGHN ngày 6 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc uỷ quyền cho Khoa Quốc tế – ĐHQGHN liên kết với trường ĐH Keuka, Hoa Kỳ thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân khoa học Quản lý.