Cử nhân Kế toán và tài chính


Ngành đào tạo: Kế toán và Tài chính
Thời gian đào tạo: 4 năm, gồm 8 học kì
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Khoa Quốc tế
Văn bằng: Sinh viên tốt nghiệp được Trường Đại học East London cấp bằng Cử nhân Kế toán và Tài chính

Văn bằng được Cục khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận

Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 sinh viên
Văn bản pháp lý QĐ số 1126/QĐ-ĐHQGHN ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc ĐHQGHN về việc uỷ quyền cho Khoa Quốc tế -ĐHQGHN liên kết với trường ĐH East London, Vương Quốc Anh thực hiện chương trình cử nhân Kế toán và Tài chính, do đối tác cấp bằng.