Lãnh Đạo Phòng


Ths. ĐẶNG ĐỨC TRƯỜNG

22/07/2022 21:17

ThS. Đặng Đức Trường Chức vụ: Phó Phòng Tổ chức Hành chính Học vị: Thạc sĩ Email: truongdd@isvnu.vn Điện thoại: 024.3557.5992 (số máy lẻ 42) Địa chỉ: Khoa Quốc tế, nhà G7-G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Lĩnh vực phụ trách Phụ trách các công tác liên quan tới quản trị, cơ sở […]

TS. NGUYỄN PHAN QUANG

22/07/2022 21:08

TS. NGUYỄN PHAN QUANG    Chức vụ: Trưởng phòng Học vị: Tiến sĩ (2021) Email: quangnp@isvnu.vn Điện thoại: 0243. 5577899 Địa chỉ: nhà G7-G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Lĩnh vực phụ trách Chịu trách nhiệm chung các lĩnh vực của Phòng Tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng, Thanh tra […]