Triển khai chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên các khóa của Trường Quốc tế


      “Học tập và sáng tạo cùng thế giới” là khẩu hiệu hành động quen thuộc đối với mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong tiến trình thực hiện sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

      Đề cao giá trị con người, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của cá nhân là định hướng chiến lược để Ban Giám hiệu Trường Quốc tế, ĐHQGHN lấy mục tiêu Phát triển con người sinh viên nhà trường làm một trong những chương trình trọng tâm giai đoạn 2020-2025. Để hiện thực hóa định hướng ấy, Đề án phát triển và quản lý chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Quốc tế, ĐHQGHN đã được Ban Giám hiệu phê duyệt triển khai. Đề án được xây dựng nhằm mục đích đào tạo thế hệ sinh viên Trường Quốc tế năng động, sáng tạo, không chỉ có kiến thức chuyên ngành tốt, thông thạo ngoại ngữ, mà còn có đạo đức và lối sống văn minh. Không chỉ chú trọng phát triển cho các em kĩ năng giao tiếp, phương pháp tư duy logic, giải quyết vấn đề, các chương trình đào tạo thuộc Đề án còn hướng đến việc hình thành và phát triển lối sống lành mạnh, tích cực cho từng cá nhân, giúp sinh viên hoàn thiện và nâng cao năng lực cá nhân, có tâm thế tốt, nhận thức được rõ giá trị và năng lực của bản thân, đồng thời có đủ các kĩ năng cần thiết để thích ứng với các thay đổi của xã hội.

      Trong tiến trình đào tạo nhân tài, việc phát triển toàn diện con người cả về trí tuệ, đạo đức và kĩ năng là yêu cầu cần thiết. Theo phân tích của UNESCO, ba thành tố hợp thành năng lực của một con người là: Kiến thức (Knowledge) – Kĩ năng (Skills) – Thái độ (Attitude). Trong ba yếu tố trên, hai yếu tố sau đều thuộc về kĩ năng và nó có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và sự thành công của mỗi con người. Được đào tạo kĩ năng mềm ngay khi học trong nhà trường sẽ giúp sinh viên nâng cao hiệu quả học tập, phát triển năng lực toàn diện, đồng thời xác định được đúng đắn đích đến của cuộc đời, có khả năng thúc đẩy bản thân đạt được cái Tôi hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn (“The Better Me”) và dẫn dắt người khác thay đổi chất lượng cuộc sống (“The Better You”).

   

      Trên thực tế, chương trình đào tạo kĩ năng mềm không phải là nội dung đào tạo mới mà đã được đưa vào giảng dạy tại một số cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, các chương trình đó thường được tổ chức theo từng kĩ năng riêng và được coi như một học phần bổ trợ trong chương trình đào tạo chứ chưa được xây dựng thành hệ thống. Tại ĐHQGHN nói chung và Trường Quốc tế nói riêng, có thể nói đây là lần đầu tiên một đề án đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên được xây dựng một cách khoa học, có hệ thống, độc lập với các chương trình đào tạo khác và được triển khai thống nhất theo mục tiêu, sứ mệnh đào tạo của nhà trường. Một mặt, đề án giúp sinh viên hoàn thiện và nâng cao năng lực cá nhân, khuyến khích tinh thần học tập, sáng tạo, tích hợp trí tuệ và trải nghiệm, có thái độ tích cực để sẵn sàng thích ứng và cải tạo thế giới xung quanh mình. Mặt khác, đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo dài hạn trong nhà trường và góp phần đẩy mạnh hình ảnh, thương hiệu của nhà trường.

      Với nguyên tắc đào tạo cá thể hóa, đào tạo theo tiến trình phát triển nhận thức và tư duy của sinh viên, các chương trình đào tạo được phân thành bốn nhóm chính, bao gồm: Nhóm 1 – Năng lực lãnh đạo bản thân; Nhóm 2 – Lãnh đạo và làm việc với người khác; Nhóm 3 – Kĩ năng mềm cho sinh viên nước ngoài; Nhóm 4 – Nhóm các kĩ năng tăng cường. Thời gian tổ chức các chương trình đào tạo được sắp xếp linh hoạt, tập trung vào cuối tuần, theo lịch phù hợp với lịch học chính khóa của sinh viên. Sau mỗi chương trình đào tạo, sinh viên được nhận giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học khi đã đáp ứng được đủ các điều kiện của chương trình.

      Từ tháng 6/2023, các chương trình thử nghiệm đầu tiên sẽ được tổ chức để đánh giá chất lượng, hiệu quả của chương trình đối với sinh viên. Sau đó, các chương trình chính thức sẽ được tổ chức thường xuyên từng tháng theo các nhóm sinh viên năm 1-2, năm 3-4 và sinh viên nước ngoài.

      Các chương trình đào tạo hoàn toàn miễn phí. Số lượng chương trình tối đa có thể đăng ký học đối với sinh viên các ngành là 07/10 chương trình và với sinh viên nước ngoài là 03/03 chương trình.

Link đăng ký học các chương trình đào tạo kĩ năng mềm: https://docs.google.com/forms/d/1EdXJ0xgHvbHDr5VKG8gWKwtsc1FYb935_4MaKktzdnc/edit

      Để biết thêm thông tin về các chương trình, các bạn có thể liên hệ với Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao tri thức (đơn vị đầu mối tổ chức các chương trình) qua các kênh sau:

Email: ctk.isvnu@gmail.com

Fanpage Trung tâm: https://www.facebook.com/CTK.ISVNU

Website: https://www.is.vnu.edu.vn/gioithieu/cac-trung-tam-phong-nghien-cuu/trung-tam-dao-tao-va-chuyen-giao-tri-thuc/