Workshop VISL Talk No.7 “Giới thiệu và Tập huấn đăng ký Quyền Sở hữu trí tuệ”


Workshop VISL Talk No.7 “Giới thiệu và Tập huấn đăng ký Quyền Sở hữu trí tuệ” thuộc chuỗi hoạt động của CLB Nhà Khoa học Trường Quốc tế VISL năm 2023, cụ thể:

1. Thời gian: 9h00 thứ Năm ngày 6/7/2023

2. Địa điểm: Phòng Đọc Thế giới Nga, Tầng 4 Nhà G7 ĐHQGHN

3. Diễn giả:

– Ông Đào Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu Trí tuệ

– Ông Bùi Duy Nghĩa – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Sở hữu Công nghiệp, Cục Sở hữu Trí tuệ

– Ông Vũ Trọng Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội