Workshop số 07: “Thảo luận các đề tài trong lĩnh vực Ngôn ngữ ứng dụng”


Nằm trong chuỗi hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng nghiên cứu của sinh viên, chuẩn bị cho Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 15, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức workshop số 07 với chủ đề: “Thảo luận các đề tài NCKH thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ ứng dụng”.

Diễn giả: TS. Nguyễn Việt Hùng, TS. Nguyễn Thị Tố Hoa, PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh 

Thời gian: 17h30, Thứ Ba, ngày 04/4/2023

Địa điểm: Phòng 605, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1 Trịnh Văn Bô
Đăng ký online tại ĐÂY

Mọi thắc mắc xin liên hệ Email: ninhnv@vnuis.edu.vn, SĐT: 0393846821 (Cv. Văn Ninh).