Workshop No5: “Tập huấn kiểm tra đạo văn và xây dựng báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023 – 2024


Nằm trong chuỗi hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng nghiên cứu của sinh viên, chuẩn bị cho Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 16, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức workshop số 05 với chủ đề: “Tập huấn kiểm tra đạo văn và xây dựng báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên”.

Diễn giả: TS. Lê Thị Thu Hường (Khoa Kinh tế và Quản lý); TS. Hà Mạnh Hùng (Khoa Các khoa học ứng dụng);

Thời gian: 16h00 – 18h00, thứ Năm, ngày 29/2/2024

Địa điểm: Hội trường 514, Trường Quốc tế, số 1 Trịnh Văn Bô

Link đăng ký: https://forms.gle/ufM8rmsqdC1wGQbm8

Chi tiết xin liên hệ Email: ninhnv@vnuis.edu.vn, SĐT: 0393846821 (Cv Văn Ninh)