PGS.TS. Vũ Xuân Đoàn


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: PGS.TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: doanvx@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Đại học SP/ Đại học Lyon – Pháp
 • Thạc sĩ : Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế, ĐH Ngoại thương Hà Nội, (2003), Thạc sĩ Dịch thuật, ĐH Mons-Hainault, Bỉ (1997 ), Thạc sĩ Khoa học Ngôn ngữ, Pháp (1988)
 • Tiến sĩ: Tiến sĩ Khoa học Ngôn ngữ, ĐH Lyon, Pháp (1998)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:

+ Khoa học Ngôn ngữ,

+ Quảng cáo

 • Các môn học giảng dạy

+ Pháp luật đại cương,

+ Phương pháp NCKH,

+ Lịch sử Phương Tây

Các công bố

 • Vũ Xuân Đoàn, (2002).  Vấn đề tu từ và dịch tu từ, Tạp chí khoa học-ĐHQGHN. Số 2-2002
 • Vũ Xuân Đoàn, (2003). Văn bản hợp đồng thương mại quốc tế, Ngôn ngữ và đời sống. Số 6 (92) 2003
 • Vũ Xuân Đoàn, (2003).  Những yếu tố thể hiện sắc thái chủ quan hoặc khách quan trong diễn ngôn. Ngôn ngữ. Số 3-2003
 • Vũ Xuân Đoàn, (2003).  Dịch phim, vấn đề ngôn ngữ và dịch thuật. Ngôn ngữ. Số 4-2003
 • Vũ Xuân Đoàn, (2003).  Những đặc trưng ngôn ngữ của lời thoại trong  phim truyện. Ngôn ngữ và Đời sống. Số 12-2003
 • Vũ Xuân Đoàn, (2016).  Adaptation des figures de Rhetoric. Tạp chí ĐHQGHN. Vol 2. N0 1, 2016
 • Vũ Xuân Đoàn, (2017).  Hiệu quả của tu từ trong quảng cáo. Tạp chí Công Thương. ISN 0866-7756 – Số 8 tháng 7-2017
 • Vũ Xuân Đoàn, (2017).  Rhetoric and Advertising. Tạp chí ĐHQGHN – Policy and Management Study. N0 7- 2017
 • Vũ Xuân Đoàn, (2019).  Thủ pháp tu từ trong phim truyện. Tạp Chí Khoa học Ngoại ngữ ISSN 1859-2503
 • Vũ Xuân Đoàn, (20019).  Current Good and Bad Trends of Vietnamese Traditions and Customs. Social Sciences-ISSN 2326-9863 ; 2326-988X
 • Vũ Xuân Đoàn, (2020).  Những yếu tố liên quan đến phân tích diễn ngôn. Tạp Chí Khoa học Ngoại ngữ. ISSN 1859-2503 – Số 61-2020
 • Vũ Xuân Đoàn, Lưu Ngọc Anh, (2020). Sự gắn kết của sinh viên với mua sắm trực tuyến. Tạp chí Công Thương. ISN 0866-7756 – Số 14 tháng 6-2020
 • Vũ Xuân Đoàn, (2021).  Phân tích hành động lời nói trong phim Pháp. Tạp Chí Khoa học Ngoại ngữ. ISSN 1859-2503 – Số 65-2021
 • Vũ Xuân Đoàn, (2021). Langues différentes dans le dialogue filmique français. Formes et valeurs d’emploi. La Francophonie en Asie-Pacifique. ISSN 2525-2488,

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Vũ Xuân Đoàn, (1999). Ngữ pháp văn bản, NXB Giáo dục
 • Vũ Xuân Đoàn, (2000).  Hình thái học, NXB Giáo dục

Đề tài, dự án

 • Phân tích diễn ngôn ở góc độ Ngữ dụng học và Phong cách học. ( Đề tài cấp Bộ)
 • Cơ sở lí luận, thực tiễn, mô hình và giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính bền vững của đào tạo Đại học Pháp tại ĐHQG HN (Đề tài cấp ĐGQG)
 • Những biện pháp gây ấn tượng mạnh ở phim ảnh và quảng cáo thương mại ( Đề tài cấp Trường)

Tìm kiếm