VISL-Talk No.6 với Chủ đề: “Integrating Data and Physics for Effective Learning and Control of Cyber-Physical Systems”


⏰Thời gian: 15h00 thứ Ba, ngày 27/6/2023
🏫Địa điểm: Phòng Đọc Thế giới Nga, tầng 4 nhà G7 ĐHQGHN
✨Diễn giả: TS. Nghiêm Xuân Trường – Đại học Northern Arizona, Hoa Kỳ
Trân trọng kính mời.