Tuổi trẻ có bao lâu mà hững hờ


VNU-IS có thể không phải sự lựa chọn đầu tiên nhưng sẽ là sự lựa chọn sáng suốt của các em. Ngày hôm nay, em bước vào VNU-IS với rất nhiều thứ lạ lẫm, những con người lạ lẫm, nhưng sẽ đến một ngày em sẽ thương từng ngóc ngách của VNU-IS, thương campus Hòa Lạc một chiều mưa bay, thương hành lang vắng lặng campus Trịnh Văn Bô, thương những con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn vào campus Hacinco, thương cả cô lao công, bác bảo vệ, cô trực phòng phục vụ học đường. Sẽ sớm thôi, các em ạ.