Tuần lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023 – 2024


Để chuẩn bị cho mùa nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023 – 2024, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Tuần lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên. Chương trình được tổ chức nhằm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về hoạt động nghiên cứu khoa học, lợi ích khi tham gia nghiên cứu khoa học; định hướng và giải đáp thắc mắc cho sinh viên tiềm năng/ quan tâm tới nghiên cứu khoa học; hỗ trợ sinh viên kết nối với các nhóm nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu.

Các hoạt động chính trong tuần lễ gồm: 

1. Bàn giới thiệu về nghiên cứu khoa học sinh viên

– Thời gian: từ ngày 20-30/09/2023

– Địa điểm:

       + Cơ sở Ngụy Như Kon Tum

       + Cơ sở Hòa Lạc

       + Cơ sở Trịnh Văn Bô

2. Chuỗi tọa đàm/seminar lan tỏa đam mê, gợi ý, đề xuất ý tưởng chọn đề nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023 – 2024 

2.1. Ý tưởng lựa chọn đề tài trong lĩnh vực Kinh tế – Quản lý:

– Nội dung:

      + Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học  và hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài.

      + Tọa đàm/seminar “Ý tưởng sáng tạo lựa chọn đề tài trong lĩnh vực Kinh tế – Quản lý”.

 – Thời gian (dự kiến): 18h00 – 20h00, thứ Sáu, ngày 22/09/2023

– Địa điểm: Hội trường 512, Số 01 Trịnh Văn Bô

– Diễn giả (dự kiến): TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, TS. Đỗ Phương Huyền, TS. Trần Công Thành.

2.2 Ý tưởng lựa chọn đề tài trong lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ – Y sinh:

– Nội dung:

      + Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học  và hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài.

      + Tọa đàm/seminar “Ý tưởng sáng tạo lựa chọn đề tài trong lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ – Y sinh”.

– Thời gian (dự kiến): 18h00 – 20h00, thứ Ba, ngày 26/09/2023

– Địa điểm: Hội trường 512, Số 01 Trịnh Văn Bô.

– Diễn giả (dự kiến): PGS. TS. Trần Thị Oanh, TS. Hà Mạnh Hùng, TS. Kim Đình Thái.

2.3 Ý tưởng lựa chọn đề tài trong lĩnh vực Ngôn ngữ ứng dụng:

– Nội dung:

     + Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học  và hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài.

      + Tọa đàm/seminar “Ý tưởng sáng tạo lựa chọn đề tài trong lĩnh vực Ngôn ngữ ứng dụng”;

– Thời gian (dự kiến): 18h00 – 20h00, thứ Hai, ngày 25/09/2023.

– Địa điểm: Hội trường 512,  Số 01 Trịnh Văn Bô.

– Diễn giả (dự kiến): TS. Nguyễn Việt Hùng, PGS. TS. Hoàng Tuyết Minh, TS. Nguyễn Thị Tố Hoa.