TS. Trần Quang Tuyến


TS. Trần Quang Tuyến nhận bằng Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Waikato (New Zealand) năm 2013. TS. Tuyến hiện là chuyên gia, giảng viên của Khoa Kinh tế Quản lý, thuộc Trường Quốc tế – ĐHQGHN và là thành viên của Hội đồng ngành Kinh tế – Kinh doanh – Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED). Hướng nghiên cứu chính của TS. Tuyến tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp hóa ở Việt Nam và các nước trên thế giới, kinh tế nông nghiệp và khoa học về sự phát triển, đói nghèo và bất bình đẳng,… TS. Tuyến còn là nhà nghiên cứu uy tín, người đã có nhiều đề tài nghiên cứu, công bố khoa học có tiếng trong nước và quốc tế, các kết quả nghiên cứu của TS. Tuyến có hàm ý chính sách quan trọng và được giới thiệu rộng rãi ttrên các phương tiện truyền thông.

Thành tích

– TS. Trần Quang Tuyến đã công bố khoảng 56 bài trên các tạp chí ISI/Scopus. Ông xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí uy tín và danh giá quốc tế, bao – TS. Trần Quang Tuyến đã công bố khoảng 56 bài trên các tạp chí ISI/Scopus

– Các bài báo của ông đã xuất bản nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, bao gồm Journal of Business Ethics; International Public Management Journal; Land Use Policy; Finance Research Letters; Economic Analysis and Policy; Social Indicators Research; Asia and the Pacific Policy Studies; Journal of Happiness Studies; International Journal of Social Welfare; International Review of Economics and Finance and International Journal of Educational Development.