TS. Tạ Huy Hùng


  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học  hàm, học vị: ThS
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
  • Email: hungth@vnuis.edu.vn
  • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

  • Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Thương mại;
  • Thạc sỹ: Quản trị kinh doanh quốc tế, Đại học Quốc gia Thành Công (Đài Loan),
  • Tiến sỹ: Quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Quản trị nguồn nhân lực, Phát triển bền vững, Khung năng lực…

Các môn giảng dạy

  • Quản trị nhân lực quốc tế, Quản trị nhân lực, Quản trị doanh nghiệp…

Các công bố

Lưu Thị Minh Ngọc, Tạ Huy Hùng (2022), Quản trị nhân lực- Lý luận và tình huống thực tiễn, NXB ĐHQGHN

Tìm kiếm