TS. Phạm Thị Thủy


 • Chức vụ: Giảng viên chính
 • Học hàm, học vị: TS.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: thuypt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 206, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Tiếng Nga, Tiếng Anh, Đại học tổng hợp Hà Nội
 • Thạc sĩ: Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài (TESOL), Đại học Monash, Úc
 • Tiến sĩ: Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Nghiên cứu dịch thuật Anh-Việt
  • So sánh đối chiếu ngôn ngữ Anh-Việt
  • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Các môn giảng dạy

  • Tiếng Anh cơ sở
  • Tiếng Anh chuyên ngành
  • Ngôn ngữ học tiếng Anh

Các công bố

 • Pham Thi Thuy, Tương đương dịch thuật của cấu trúc bị động tiếng Anh trong ngôn bản văn học tiếng Việt, Tạp chí Asian Social Science, Vol.17, No. 12; 2021. ISSN 1911-2017. E-ISSN 1911-2025. Trung tâm Khoa học và Giáo dục Ca-na-đa.
 • Phạm Thị Thủy, Tương đương cấu trúc bị động tiếng Anh trong tiếng Việt (ngôn bản khoa học kỹ thuật và khoa học tự nhiên), Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Số 5B (312) 2021, ISSN 0868-3409, pp. 53-60.
 • Phạm Thị Thủy, Cách phân loại tương đương dịch thuật ở cấp độ câu và khả năng áp dụng vào nghiên cứu dịch thuật Anh – Việt, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế: Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn (UCIT 2020), ISBN: 978-604-315-465-8, Nhà XB Đại học QGHN, tr.449-458.
 • Phạm Thị Thủy, Khảo sát cách cám ơn và lời đáp trong hội thoại tiếng Anh và tiếng Việt trên ngữ liệu sách dạy tiếng Anh và tiếng Việt cho người nước ngoài, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Số 7(300) 2020, ISSN 0868-3409, tr.36-46. 
 • Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Mai, Tương đương dịch thuật giữa and trong tiếng Anh và trong tiếng Việt (trên ngữ liệu bản dịch “Trời Nam lồng lộng” và nguyên bản tiếng Anh “Southern skies”), Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2019, số 4(284)-2019, trang 28-34. ISSN 0868-3409. 
 • Lê Hùng Tiến, Phạm Thị Thủy, “Dịch văn học và phê bình đánh giá bản dịch văn học ở Việt Nam”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 1(268)- 2018, trang 5-15. ISSN 0868-3409. 
 • Phạm Thị Thủy, Liệu có từ Please trong tiếng Việt?, Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lí của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN] Vol.33, No.2 (2017) 193-202, ISSN 0866-8612. 
 • Phạm Thị Thủy, “Động từ hay danh từ nghe tự nhiên hơn trong tiếng Việt và một số đề xuất cho giảng dạy tiếng Anh và dịch thuật cho sinh viên Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà NộiChuyên san Nghiên cứu nước ngoài, Số 2, tháng 6 năm 2016, trang 52-64. 
 • Phạm Thị Thủy, “Khả năng áp dụng mô hình dựa vào phản ứng của độc giả trong đánh giá chất lượng bản dịch văn xuôi Anh-Việt”, đăng toàn văn trong Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 2016 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”, trang 336-344, Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, tháng 6 năm 2016.
 • Phạm Thị Thủy, Phân tích cách dịch đại từ nhân xưng tiếng Anh trong bản dịch truyện ngắn “Đêm nóng nhất thế kỉ” từ quan điểm ngữ dụng học, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ – Trường đại học Hà Nội, Số 38/ 2014, trang 127-140. ISSN: 1859-2503 (tháng 5/2014).
 • Phạm Thị Thủy, Mô hình dụng học – chức năng của House và khuyến nghị cho việc đánh giá chất lượng bản dịch Anh-Việt, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội- Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài, Tập 29, Số 1, 2013, trang 56-64. ISSN 0866-8612
 • Phạm Thị Thủy, Áp dụng mô hình dụng học – chức năng của House vào đánh giá bản dịch truyện ngắn “Đêm nóng nhất thế kỉ”, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ – Trường đại học Hà Nội, Số 33/ 2012, trang 75-91. ISSN: 1859-2503
 • Phạm Thị Thủy, ‘Thử nghiệm phân tích đánh giá bản dịch một truyện ngắn theo mô hình của Newmark’, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Số 7 (165) – 2009, tr. 26-33. ISSN 0868-3409 

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

Đề tài, dự án

 • Phạm Thị Thủy. CS.NNC/2021-05 (12/2020 – 12/2021). “Tương đương dịch thuật của cấu trúc bị động tiếng Anh trong tiếng Việt”. (đề tài cấp cơ sở) (Chủ nhiệm đề tài)
 • Phạm Thị Thủy. QG.15.35 (2/ 2015 – 2/ 2018). “Nghiên cứu mô hình đánh giá dịch thuật Anh – Việt”. (ĐT cấp Đại học quốc gia) (Thư kí đề tài.)

Tìm kiếm