TS.Nguyễn Viết Thành


  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học  hàm, học vị: TS
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
  • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

  • Cử nhân:
  • Thạc sĩ : 
  • Tiến sĩ: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Hướng nghiên cứu:
  • Các môn học giảng dạy

+ Kinh tế vi mô,

+ Kinh tế vĩ mô

Các công bố

 

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm