TS. Nguyễn Việt Hùng


 • Chức vụ: Trưởng khoa
 • Học hàm, học vị: TS.
 • Email: viethungvnu@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Ngôn ngữ ứng dụng, P. 207, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Sư phạm Tiếng Anh
 • Thạc sĩ: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Tiến sĩ: Ngôn ngữ học ứng dụng, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  • Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
  • Giáo dục học, chính sách giáo dục
  • Ngôn ngữ học ứng dụng
  • Liên ngành ngôn ngữ – tâm lý – kinh tế – văn hóa – giáo dục

Các môn giảng dạy

  • Viết học thuật
  • Tiếng Anh chuyên ngành
  • Logic học đại cương
  • Phương pháp NCKH
  • Ngữ âm và âm vị học tiếng Anh
  • Biên – phiên dịch Anh – Việt
  • Lý thuyết ngôn ngữ Anh
  • Giao thoa văn hóa
  • Đất nước học

Các công bố

 • Nguyễn Việt Hùng (2007).Task-Based Language Teaching: An approach to Enhance Student’s Motivation of English Learning. Ngữ học trẻ, 12 (2007), 224 – 228.
 • Nguyễn Việt Hùng (2010).Task-Based Language Teaching: Some theoretical issues. Ngữ học trẻ, 15 (2010), 212 – 217.
 • Nguyễn Việt Hùng (2011). Why should we investigate secondary school teacher beliefs and teacher perceptions of English Language Teaching? VNU Journal of Science: Foreign Languages, 27 (2/2011), 124 – 131.
 • Nguyễn Việt Hùng (2012). Strategic Interaction: An approach of Application Task-Based Language Teaching Model of Willis. HNUE Journal of Science, 57 (5/2012), 125-136.
 • Nguyễn Việt Hùng (2010). Some theoretical issues in teacher’s cognition. TNU Journal of Science and Technology, 94 (6/2012), 97 – 103.
 • Nguyễn Việt Hùng (2012). Application of Task-based Language Teaching: Solution for large and multi-level language classes. Ngữ học trẻ, 17 (2012), 361 – 371.
 • Nguyễn Việt Hùng (2014). An evaluation of the Training Program of English Language Teaching Methodology for Junior High School Teachers under the National Foreign Languages 2020 Project. VNU Journal of Science: Foreign Studies, 30 (No.1S/2014), 31-43.
 • Nguyễn Việt Hùng (2015). An Evaluation of the Training Program of English Proficiency and Training-supporting Software of National Foreign Language Project 2020 for Teachers of Primary Schools and Junior High School. VNU Journal of Science: Education Research 31 (1/2015), 1-12.
 • Nguyễn Việt Hùng (2015). The satisfaction degree towards National Foreign Languages Project 2020 universities and colleagues about the training program of English competence and supported software for primary and junior high school teachers. Journal of MOET Education, 351 (1/2/2015), 34 – 37.
 • Nguyễn Việt Hùng (2017). The satisfaction degree towards National Foreign Languages Project 2020 universities and colleagues about the training program of English competence and supported software for primary and junior high school teachers. Journal of MOET Education, 418 (2/11/2017), 58 – 60
 • Nguyễn Việt Hùng (2017). An evaluation of the framework of the English proficiency training program and teaching-supported software. Journal of Inquiry into Languages and Cultures, 1 (2/2017), 47-64
 • Nguyễn Việt Hùng (2017). Teacher’s Perception of “A good English Language Teacher”. VNU Journal of Science: Education Research, 33 (3/2017), 1-12
 • Nguyễn Lân Trung & Nguyễn Việt Hùng (2018). Regarding the model of improving foreign language competence for cadres, civil servants and officials in four sectors – the customs, the foreign affairs, the tourism and the border army in the northern border areas: from practice to major principles. VNU Journal of Science: Foreign Studies, 34 (No.6/2018), 153-166
 • Nguyễn Việt Hùng (2018). A comparison between groups of stakeholders about their evaluation of the Training Program of English Language Teaching Methodology for Junior High School Teachers under the National Foreign Languages 2020 Project. Journal of MOET Education, 424 (2/2/2018), 55 – 58
 • Nguyễn Việt Hùng, Nguyen Xuan Long, Dao Thi Dieu Linh, Ta Nhat Anh, Nguyen Thi Mai Lan, Nguyen Thi Thang, Vu Thu Trang, Nguyen Hiep Thuong and Nguyen Van Hieu (2020). Prioritizing the level of negative emotional coping strategies of cancer patients’ family members by using extended hierarchical analysis method. Decision Science Letters, 9 (2020)
 • Nguyễn Việt Hùng, Nguyen Xuan Long, Tran Thi Phung, Dao Thi Dieu Linh, Ta Nhat Anh, Nguyen Thi Mai Lan, Nguyen Thi Thang, Vu Thu Trang, Nguyen Hiep Thuong, Nguyen Van Hieu and Hoang Van Minh (2020). “Self-reported psychological distress among caregivers of patients with cancer: findings from a health facility-based study in Vietnam 2019”. Health Psychology Open, 20-0044 (2020)

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Nguyễn Việt Hùng (Chủ biên), Vũ Thị Thanh, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Sáu; Bài tập luyện thi THPT môn tiếng Anh; NXB ĐHQGHN; 2021
 • Nguyễn Việt Hùng (Chủ biên), Vũ Thị Thanh, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Sáu; Các chuyên đề luyện thi THPT môn tiếng Anh; NXB ĐHQGHN; 2021
 • Nguyễn Xuân Long (Chủ biên), Nguyễn Việt Hùng, Đào Thị Diệu Linh, Tạ Nhật Ánh, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thắng, Vũ Thu Trang, Nguyễn Hiệp Thương and Nguyễn Văn Hiếu; Cẩm nang quản lí cảm xúc và thời gian khi chăm sóc bệnh nhân ung thư (Dành cho người nhà bệnh nhân ung thư); NXB ĐHQGHN; 2020
 • Nguyễn Xuân Long (Chủ biên), Nguyễn Việt Hùng, Đào Thị Diệu Linh, Tạ Nhật Ánh, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thắng, Vũ Thu Trang, Nguyễn Hiệp Thương and Nguyễn Văn Hiếu; Cách ứng phó với cảm xúc âm tính của người nhà bệnh nhân ung thư: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn; NXB ĐHQGHN; 2020

Đề tài, dự án

 • Nguyễn Việt Hùng (thành viên). Đánh giá các chương trình bồi dưỡng thuộc ĐA NNQG 2020 dành cho giáo viên tiểu học và THCS sau 2 năm thực hiện (Dự án nghiên cứu thuộc ĐA NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT). Thực hiện năm 2013.
 • Nguyễn Việt Hùng ( thư ký). Báo cáo giáo dục ngoại ngữ thường niên 2016 (Dự án nghiên cứu thuộc ĐA NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT). Thực hiện năm 2017.
 • Nguyễn Việt Hùng ( thư ký). “Xây dựng Đề án tổng thể về các trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ” (Dự án nghiên cứu thuộc ĐA NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT). Thực hiện năm 2017.
 • Nguyễn Việt Hùng ( thư ký). “Xây dựng mô hình cộng đồng học tập ngoại ngữ cho sinh viên các trường CĐ, ĐH” (Dự án nghiên cứu thuộc ĐA NNQG 2020 – Bộ GD&ĐT). Thực hiện năm 2017.
 • Nguyễn Việt Hùng (thành viên). “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc” (Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước thuộc Chương trình nghiên cứu Tây Bắc ). Thực hiện năm 2018.
 • Nguyễn Việt Hùng (thành viên). “Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh cho giáo viên và học sinh Tỉnh Lạng Sơn và Thanh Hóa” (Dự án hợp tác với địa phương của Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQGHN). Thực hiện năm 2019.
 • Nguyễn Việt Hùng (thành viên). “Cách ứng phó với cảm xúc âm tính của người nhà bệnh nhân ung thư” (Đề tài nghiên cứu thuộc Quỹ KHCN Quốc gia NAFOSTED). Thực hiện năm 2019.
 • Nguyễn Việt Hùng (thành viên). “Chiến lược đối phó với nạn xâm hại tình dục ở trẻ vị thành niên ở Việt Nam” (Đề tài nghiên cứu thuộc Quỹ KHCN Quốc gia NAFOSTED). Thực hiện năm 2019.
 • Nguyễn Việt Hùng (chủ trì). “Hoàn thiện triển khai giảng dạy trực tuyến tại Khoa Quốc tế: Trường hợp vận dụng Office 365” (Đề tài NCKH cấp trường). Thực hiện năm 2020.
 • Nguyễn Việt Hùng (thành viên). “Một case study cho đào tạo ngoại ngữ tại Khoa Quốc tế – ĐHQGHN” (Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN). Thực hiện năm 2021.

Tìm kiếm