TS. Nguyễn Văn Hải


 • Chức vụ: Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
 • Email: hainv@vnuis.edu.vn / nvhai@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Trường Quốc tế, Phòng 304, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Pháp, tiếng Anh
 • Thạc sĩ Quản lí giáo dục
 • Tiến sĩ Quản lí giáo dục

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Quản lý hoạt động đánh giá sinh viên, đánh giá chương trình đào tạo, tâm lý giáo dục hiện đại

Các công bố

 • Nguyen Van Hai, 2014, Integration of motivational factors to the formative evaluation at university, RMU Journal Vol. 8, No. 1, January-April 2014. Thailand, pp. 17-22)
 • Nguyễn Văn Hải, 2014, Tạo động cơ học tập cho sinh viên Trường Đại học Vinh, Tạp chí Giáo dục, Số Đặc biệt tháng 09/2014, Tr. 83,84 &99
 • Nguyễn Văn Hải, 2015, Tiếp cận lý thuyết động cơ và động cơ học tập thường xuyên của Christophe Parmentier – Thực trạng và một số biện pháp tại Việt Nam, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 115, tháng 3 năm 2015, Tr. 50-52
 • Nguyễn Văn Hải, 2015, Tăng cường động cơ bên ngoài trong giảng dạy nhằm cải thiện chất lượng đào tạo, Tạp chí Thiết bị Giáo dục số đặc biệt, tháng 4/2015, Tr. 68-70
 • Nguyen Van Hai, 2015, Motivation of students to learn professional knowledge before entering the world of work. Challenges and some solutions, Proceedings, International Conference on Humanities and Social Sciences, the 1st ICHS 2015, Learning in the 21st century: Perspectives in the Humanities and Social Sciences, 26-27 August, 2015, pp. 321-326
 • Nguyen Nhu An, Nguyen Van Hai, 2018, Coordination between schools, families and society in juvenile reproductive health education, the Journal “Relations. Studies in Social Sciences”, University of Zielona Gora, No. 6/2018
 • Nguyen Van Hai, Phan Quoc Lam, Duong Thi Thanh Thanh, Giap Binh Nga, 2021, Formative assessment management through Vietnamese English majored students’ lenses and ways to improve student motivation, Psychology and Education Journal, Vol. 58, No. 5, ISSN 1553-6939, pp. 1360-1372
 • Nguyen Van Hai, Nguyen Thi Mai Hoa, 2021, Impacts of formative assessment on pedagogical English major’s learning motivation at teacher education universities in Vietnam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 50, No. 2B/2021
 • Nguyen Van Hai, (2021), Vietnamese English Teachers’ Views on Formative Assessment Management and Suggestions to Improve Student Motivation, Linguistics and Culture Review, ISSN 2690-103X
 • Nguyen Van Hai, Duong Thi Thanh Thanh, Vu Thi Viet Huong, (2022), Framework of Competences for Formative Assessment of English Majors according to the Outcome-based Education at Higher Education Institutions, Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No.6, E-ISSN: 2717-7564, 8021-8030

Quá trình công tác

 • 1/2022 – nay: Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển
 • 06/2022-10/2022: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh
 • 02/2015-05/2022: Phó trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Vinh
 • 06/2013-02/2015: Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Vinh
 • 05/2004- 05/2013: Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Vinh
 • 09/1999-nay: Thành viên Hội Hữu nghị Việt – Pháp Nghệ An, Hội Hữu nghị Việt-Thái Nghệ An
 • 05/2002-04/2004: Cán bộ cốt cán Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
 • 05/2002-04/2004: Trợ lý Trung tâm Tiếng Pháp Côtes d’Armor Nghệ An
 • 09/1999-04/2004: Giáo viên giảng dạy tiếng Pháp trong chương trình đào tạo song ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Tổ chức Đại học Pháp ngữ tài trợ tại Trường THCS Cửa Nam, Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Tìm kiếm