TS. Nguyễn Trọng Kương


 
 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: nguyentrongkuong@gmail.com
 • Địa chỉ: Bộ môn mạng và hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
  Trâu quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Toán học, Đại học sư phạm Hà Nội
 • Thạc sĩ: Hình học tôpô, Đại học sư phạm Hà Nội
 • Tiến sĩ: Toán ứng dụng, Đại học Yamaguchi, Nhật Bản

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Phân tích dữ liệu
 • Khoa học máy tính

Các công bố

 • Nguyen Trong Kuong, Eiji Uchino, Noriaki Suetake, IVUS tissue characterization of coronary plaque by classification restricted Boltzmann machine, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, vol.21(1), p.67-73, 2017.
 • Nguyen Trong Kuong, Eiji Uchino, Noriaki Suetake, Recognition of coronary atherosclerotic plaque tissue on intravascular ultrasound images by using misclassification sensitive training of discriminative restricted boltzmann machine, Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, vol.37, pp.85-93 2018.
 • Nguyen Trong Kuong, Eiji Uchino, Noriaki Suetake, Coronary plaque classification with accumulative training of deep Boltzmann machines, ICIC Express Letters, vol.12, no.9, pp.881-886, 2018.

Tìm kiếm