TS. Nguyễn Tiến Hiển


 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Học hàm, học vị: TS.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Địa chỉ: Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Bằng cấp

 • Cử nhân: Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ: Vật lý hạt nhân, Công nghệ năng lượng hạt nhân, Đại học Paris Sud XI, Cộng hòa Pháp
 • Tiến sĩ: Vật lý hạt nhân, Vật liệu hạt nhân, Đại học Paris Sud XI, Cộng hòa Pháp

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu:

  • Vật liệu hạt nhân, ảnh hưởng của bức xạ lên cấu trúc vật liệu

Các môn giảng dạy

  • Vật lý đại cương
  • Vật lý bức xạ

Các công bố

 • Tien-Hien Nguyen, Frédérico Garrido et al., Radiation damage in urania crystals implanted with low-energy ions, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 326, 1 May 2014, Pages 264 – 268. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X14001645)
 • Tien-Hien Nguyen, Aurélien Debelle, Alexandre Boulle, Frédérico Garrido, Lionel Thomé, Valérie Demange. Mechanical response of UO2 single crystals submitted to low-energy ion irradiation. Journal of Nuclear Materials, Volume 467, Part 2, December 2015, Pages 505–511 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311515302920)
 • Lattice strain in irradiated materials unveils a prevalent defect evolution mechanism (Aurélien Debelle, Jean-Paul Crocombette, Alexandre Boulle, Alain Chartier, Thomas Jourdan, Stéphanie Pellegrino, Diana Bachiller-Perea, Denise Carpentier, Jayanth Channagiri, Tien-Hien Nguyen, Frédérico Garrido, and Lionel Thomé), Phys. Rev. Materials Volume 2 issue 1, Pages 013604, January 2018 (https://journals.aps.org/prmaterials/abstract/10.1103/PhysRevMaterials.2.013604)

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

Tìm kiếm