TS. Nguyễn Thị Thủy


 

 • Họ tên: Nguyễn Thị Thủy
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
 • Email: thuynt@isvnu.vn
 • Điện thoại: 0243.557.5992 (24)

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Lập kế hoạch và tổ chức Thực tập thực tế cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo bậc đại học do ĐHQGHN cấp bằng.
 • Lập kế hoạch và tổ chức Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo bậc đại học do ĐHQGHN cấp bằng.
 • Lập kế hoạch và điều phối công tác xét tốt nghiệp cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo bậc đại học do ĐHQGHN cấp bằng.
 • Tổ chức và điều phối công tác xét học vụ cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo bậc đại học do ĐHQGHN cấp bằng.
 • Công tác khảo thí đối với sinh viên thuộc chương trình đào tạo bậc đại học do ĐHQGHN cấp bằng.
 • Một số công tác khác theo phân công.