TS. Nguyễn Thị Phương


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: phuongkhoaqt@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Kế toán
 • Thạc sĩ : Kế toán
 • Tiến sĩ: Kế toán

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Kế toán, Kiểm toán

Các môn giảng dạy

+ Kiểm toán căn bản
+ Kiểm toán tài chính
+ Kiểm toán nội bộ
+ Lập báo cáo tài chính

Các công bố

 • Nguyen, P., & Kend, M. (2023). Digital Transformation in Vietnam: The Impacts on External Auditors and their Practices. Pacific Accounting Review, 51.
 • Nguyen, P. (2023). Analytical procedures of financial audit at Big Four audit firms in Vietnam. Paper presented at Global Conference on Business and Social Science Series, Thailand.
 • Nguyen, P., & Nguyen, T. (2021). Auditors in the digital age. Paper presented at Business based on digital platform conference.
 • Nguyen, P., & Kend, M. (2019). An examination of the Vietnamese emerging market economy: understanding how and why auditors have responded to the audit reforms. Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand, 59, 1559 – 1589.
 • Nguyen, P., & Kend, M. (2017). The perceived motivations behind the introduction of the law on external audit in Vietnam. Managerial Auditing Journal, 32, 90 – 108.

Tìm kiếm