TS.Nguyễn Thị Kim Oanh


 • Chức vụ: Phó trưởng khoa
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: nguyenthikimoanh@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ:Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Kế toán
 • Thạc sĩ: Kinh tế
 • Tiến sĩ: Kế toán quản trị

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu

+ Forensic accounting

+ Financial restatement

+ Asset misappropriation, knowledge management.

 • Các môn học giảng dạy

+ Kế toán tài chính

+ Kế toán quản trị

+ Thực hành kế toán

+ Kế toán máy

Các công bố

 • Oanh T. K. Nguyen, Lana Y. J. Liu, Jim Haslam & Josie McLaren (2021): The moderating effect of perceived environmental uncertainty and task uncertainty on the relationship between performance management system practices and organizational performance: evidence from Vietnam, Production Planning & Control, DOI: 10.1080/09537287.2021.1934586 To link to this article: https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1934586)
 • Nguyen, TK. Oanh., Nguyen, Phuong Linh, 2020, Determinants of Financial Behaviours among Undergraduates: Empirical Evidence from Vietnam, presented at International Conference on Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development, January 2020, Vietnam National University Hanoi, University of Economics and Business.
 • Nguyen, TK. Oanh., Nguyen, Ha Phuong, 2019, Relationships between Non-financial Factors and Auditors’ Objectivity: Empirical Evidence from Vietnam, presented at IFARC, November 2019, Academy of Finance, Vietnam
 • Nguyen, TK.Oanh. 2018. Practices of Performance Management Systems and Organisational Performance: Evidence from Vietnam, Handbook of Emerging Research Trends on Accounting, Auditing and Finance, p. 175-192, Financial Publisher, Vietnam.
 • Nguyen, TK.Oanh; Liu, LYJ; Haslam, J; McLaren, J; Perceived Environment Uncertainty, Performance Management Systems and Organisational Performance: Evidence from Vietnam, presented at the MARG Conference, November 2016, Aston Business School, UK
 • Nguyen, TK.Oanh; Liu, LYJ; Performance Management Systems, Perceived Environment Uncertainty and Firm Performance, presented at the 50th British Accounting and Finance Association Annual Conference, April 2014, London School of Economics, UK.
 • Nguyen, TK.Oanh. 2019, Measurement of Finance Inclusion: Global Experiences and Application in Viet Nam (ISBN: 978-604-79-2081-5), National Conference for the Project “Developing finance inclusion in Vietnam: theories and practices around the Word (KX.01.30/16-20) funded by Ministry of Science and Technology, Academy of Finance, Hanoi, Vietnam.
 • Nguyen, TK. Oanh., Do, K. Huong., Tran, TT. Anh, 2019, Measurement of Finance Inclusion: Global experience and Application in Vietnam, Journal of Research in Finace and Accounting, 5 (190), pp.64-67 (in Vietnamese)
 • Nguyen, TK. Oanh, 2019, Development of Activity-based Accounting, Journal of Accounting and Auditing, July, pp.29-31 (in Vietnamese)
 • Nguyen, TK. Oanh., Nguyen, TD.Thu, 2019, Goodwill Accounting: Vietnamese Accounting Practices versus International Financial Reporting Standards, Journal of Accounting and Auditing, August, pp.12-15 (in Vietnamese).
 • Nguyen, TK,Oanh; Nguyen TD.Thu,. 2018. Retail Inventory Method, Journal of Accounting and Auditing, 172+173, p. 29,30,49 (in Vietnamese)
 • Nguyen TD.Thu, Nguyen, TK,Oanh,. 2018. Revenue and Its Recognition, Journal of Accounting and Auditing, June, p.72-73 (in Vietnamese).

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 • Sách dịch: Nguyen Thi Kim Oanh, 2021, Tư duy thiết kế cho khởi nghiệp và lãnh đạo: Cách tiếp cận từ Thung lũng Silicon, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề tài, dự án

 1. Dự án nghiên cứu và đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa các nước Việt Nam, Lào, Campuchia 2020-2021, tài trợ bởi quỹ JAIF-Nhật Bản thông qua Ban thư kí Asean.
 2. Dự án đưa nội dung Quy tắc ứng xử và Kiểm soát nội bộ vào Học phần Kiểm toán căn bản thông qua xây dựng Sổ tay Kiểm toán căn bản 2020-2021, hỗ trợ từ “Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ – GBII” do VCCI thực hiện thông qua Dự án vùng “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng tại ASEAN” của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) với sự tài trợ bởi Quỹ thịnh vượng của Vương quốc Anh.

Tìm kiếm