TS. Nguyễn Phú Hưng


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: hungnp@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân:
 • Thạc sĩ : 
 • Tiến sĩ: Tiến sĩ chuyên ngành Quản Trị và Tài Chính, ĐH Ohio, Mỹ (2008)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:
 • Các môn học giảng dạy

+ Phân tích đầu tư,

+ Phân tích hoạt động kinh doanh,

+ Quản trị hoạt động,

+ Quản trị tài chính doanh nghiệp

+ Rủi ro và phân tích rủi ro

Các công bố

 • ü  Tiêu chuẩn hóa các bưu cục ban giá cước – tiếp thị, tổng cty Bưu chính – Viễn thông. Đề tài cấp Tập Đoàn VNPT (2000-01)
 • ü  Ứng dụng tin học trong công tác quản lí số liệu chuyển thư giữa các bưu cục. Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ 2, Học viện Công Nghệ Bưu Chính – Viễn thông (2000)
 • ü  Tổ chức lao động khoa học theo tải trọng trong các doanh nghiệp dịch vụ. Tạp chí Bưu chính – Viễn thông (2000)
 • ü  Kỹ thuật mô phỏng và tối ưu hóa ứng dụng trong tổ chức kế hoạch lao động tại các đơn vị bưu chính. Tạp chí Bưu Chính – Viễn Thông (2000)
 • ü  Đề xuất phương hướng đổi mới công tác phân ca lao động nhằm mục đích nâng cao năng suất và giảm chi phí nhân cộng. Kỉ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 2, Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông (2000-2001)
 • ü  Cải cách và phát triển bưu chính trên thế giới. Tạp chí bưu chính – viễn thông (2001)
 • ü  Phân tích đối sánh hiệu quả hoạt động của bưu chính các nước đang phát triển, tổ nghiên cứu chính sách, bạn Công nghệ thông tin và truyền thông. Tài liệu nội bộ Global ICT Policy Department (2008-2009)
 • ü  M&A trong thị trường viễn thông. Tạp chí bưu chính – viễn thông (2011)
 • ü  Quản trị tri thức: Một cách tiếp cận mới đối với quản trị doanh nghiệp. Tạp chí bưu chính – viễn thông (2011)
 • ü  Sự xuất hiện ngành ICT tại Việt Nam từ góc nhìn của kinh tế tri thức. Kỉ yếu hội nghị khoa học, Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông (2012)
 • ü  Phân chia doanh thu trong ngành Bưu chính – Cơ sở lí luận, điều kiện thực hiện, kinh nghiệm cho các nước và bài học cho Việt Nam. Kỉ yếu hội nghị khoa học, Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông (2012)
 • ü  Sự ra đời ngành ICT Việt Nam và những bài học. Tạp chí Kinh Tế và Dự báo, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư (2012)
 • ü  Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm cho Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông. Đề tài cấp tập đoàn VNPT (2012-2013)
 • ü  Đề án thành lập Ban/Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đề tài cấp đơn vị Ngân hàng BIDV (2014)
 • ü  Đề án nghiên cứu nâng cao năng lực khai thác vận hành của các đơn vị thuộc tập đoàn PTSC. Đề tài cấp Tổng Cty PTSC (2015)

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm