TS. Nguyễn Nhật Đức


  • Họ tên: Nguyễn Nhật Đức
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
  • Email: ducnn@vnuis.edu.vn
  • Điện thoại: 0243.557.5992 (18)

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Công tác tuyển sinh: Thành viên các HĐTS của Trường; Tham gia xây dựng đề án tuyển sinh đại học; Tham gia công tác xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và các phương thức xét tuyển khác.
  • Các đề án: Thành viên tổ xây dựng đề án mở mới các chương trình đào tạo của Phòng; Thư ký tổ đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy.
  • Công tác thống kê, báo cáo: Tổng hợp số liệu, xử lý các báo cáo của Phòng