TS. Nguyễn  Đăng Khoa


 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: khoaulsan@gmail.com
 • Địa chỉ: P605A4- Đại học Phenikaa – Tố Hữu – Yên Nghĩa – Hà  Đông

Bằng cấp

 • Cử nhân: Công nghệ thông tin, Đại học SPKT Hưng Yên.
 • Thạc sĩ: Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Tiến sĩ: Kĩ thuật hàng không vũ trụ, Đại học Ulsan, Hàn Quốc

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Điều khiển và tự động hóa
 • Công nghệ thông tin
 • Máy bay không người lái
 • Robotics
 • Lí thuyết điều khiển
 • Hệ thống máy tính
 • IoT
 • Vi xử lí/Vi điều khiển
 • Lập trình điều khiển trên thiết bị di động
 • Lập trình
 • Hệ thống nhúng

Các công bố

 • Nguyen Van Tan, Khoa Nguyen Dang*, Nguyen T. Thuy Hang, Hoang Duy Khang, Dai Pham Duc*, Development the PID controller for rotary stewart platform, Intelligent and Computing in Engineering, 2021.
 • Nguyen Van Tan, Khoa Nguyen Dang*, Pham Duc Dai, Long Vu Van, Position Control for Haptic Device Based on Discrete-Time PID Controller, International Journal of Electrical and Computer Engineering, 2021.
 • Trung-Thanh Nguyen, Khoa Dang Nguyen*, Multi-Attribute Optimization for the WEDM Process for Surface Characteristics and Productivity, Tehnički vjesnik 28, 2021 (ISI).
 • Huy Hung Tran, Khoa Nguyen-Dang* and Niamat Hussain, Single-Layer Wideband Circularly Polarized Antenna Using NonUniform Metasurface for C-band Applications, CMC-Computers, Materials & Continua, 2020.
 • Minhhuy Le*, Van Su Luong, Khoa Dang Nguyen, and Jinyi Lee, Electromagnetic Testing of Corrosion at Rivet Sites via Principal Component Analysis, Journal of Nondestructive Evaluation, 2020.
 • Pham C.T, Luong V.S, Khoa N. D, Vu H.H.T, Le M*, Convolutional Neural Network for People Counting using UWB Impulse Radar, Journal of Instrumentation, 2021.
 • Khoa Dang Nguyen, Pham Duc Dai*, Dong Quoc Vu, Bui Manh Cuong, Vu Phi Tuyen and Pu Li, A MINLP Model for Optimal Localization of Pumps as Turbines in Water Distribution Systems Considering Power Generation Constraints, Water, 2020.
 • Khoa Dang Nguyen, and Cheolkeun Ha,Design of Synchronization Controller for the Station Keeping Hovering Mode of Quad-Rotor Unmanned Aerial Vehicles, International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 2019
 • Khoa Dang Nguyen, Cheolkeun Ha, Truong Quang Dinh, and James Marco, Synchronization Controller for a 3-RRR Parallel Manipulator, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2018.
 • Khoa Dang Nguyen, and Cheolkeun Ha, Development of Hardware-in-the-Loop Simulation Based on Gazebo and Pixhawk for Unmanned Aerial Vehicles, International Journal of Aeronautical and Space Sciences 2018.
 • Xuan Vinh Ha, Cheolkeun Ha and Dang Khoa Nguyen, A General Contact Force Analysis of an Under-actuated Finger in Robot Hand Grasping, International Journal of Advanced Robotic Systems, 2017.
 •  Khoa Dang Nguyen, Nguyen Trong Thang, and Cheolkeun Ha, Graph-SLAM Based Hardware-in-the-Loop-Simulation for Unmanned Aerial Vehicles Using Gazebo and PX4 Open Source, International Conference on Intelligent Computing, 2019
 • Khoa Dang Nguyen, and Nguyen Trong Thang, Vision-Based software-in-the-loop-simulation for Unmanned Aerial Vehicles Using Gazebo and PX4 open source, IEEE International Conference on System Science and Engineering, 2019
 • Khoa Dang Nguyen, Cheolkeun Ha, and Jong Tai Jang, Development of A New Hybrid Drone and Software-In-The-Loop Simulation Using PX4 code, International Conference on Intelligent Computing, 2018.
 • Khoa Dang Nguyen, and Cheolkeun Ha, Vision-Based Hardware-in-the-loop-simulation for Unmanned Aerial Vehicles, International Conference on Intelligent Computing, 2018.

Đề tài, dự án

 • 103.02-2019.342. Phương Pháp Kiểm Tra Không Phá Hủy Khuyết Tật Trong Kết Cấu Nhiều Lớp Dựa Trên Trí Tuệ Nhân Tạo, Nafosted.
 • 103.05-2020.13. Nghiên cứu về tạo ảnh độ đàn hồi và độ nhớt của mô mềm, Nafosted

Tìm kiếm