TS. Đoàn Thu Trang


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: trangdt@isvnu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân: Đại học Ngoại Thương – Hà Nội
 • Thạc sĩ: Đại học Groningen – Hà Lan
 • Tiến sĩ: Đại học Antwerp – Bỉ

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hướng nghiên cứu:

+ Quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ,

+ Doanh nghiệp khởi nghiệp.

 • Các môn học giảng dạy

+ Chiến lược tổ chức,

+ Quản trị chiến lược quốc tế,

+ Quản trị kinh doanh ẩm thực

Các công bố

 1. Trang, T.D. 2020. Setting the ‘right’ goal: Post M&A innovation performance and goal orientation. Business: Theory and Practice, 21 (2), 2020.
 2. Trang, T.D. 2020. The application of KANO method in understanding determinants of student satisfaction. Tạp chí Công Thương số 7/2020.
 3. Trang Thu Doan, Padma Rao Sahib & Arjen van Witteloostuijn. 2018. Lessons from the flipside: How do acquirers learn from divestitures to complete acquisitions? Long Range Planning, 51(2), 252-266.
 4. Trang Thu Doan. 2017. Acquisition Completion or Abandonment: The Effect of Revealed Comparative Advantage in the M&A Pre-integration Process. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, 33(2): 10-20, 2017.
 5. Trang Thu Doan, Padma Rao Sahib & Arjen van Witteloostuijn. The role of timing in a merger wave on overcoming challenges in the M&A pre-merger process. Best paper proceedings of the Academy of Management Annual Meeting 2016

* Báo cáo tại hội thảo khoa học: 

 1. Trang Thu Doan, Trang Thuy Nguyen, Ha Thi Nguyen. Study on the Barriers to Social Enterprise Growth in Vietnam. Presented at
 2. The 10th Conference on Interdisciplinary Business & Economic Research, 2021, Osaka, Japan.
 3. The 8th International Conference on Emerging Challenges: Contemporary Issues in Innovation and Management, 2020, Vietnam.
 4. Trang Thu Doan, Le Huy. Residents’ attitude towards tourism development in Cua Lo Province, Vietnam. Presented at: The 10th Conference on Interdisciplinary Business & Economic Research, 2021, Osaka, Japan.
 5. Trang Thu Doan, Padma Rao Sahib, Arjen van Witteloostuijn. The moderating role of mindfulness on learning from prior acquisitions and divestitures to make acquisitions. Presented at:
 6. Academy of Management Annual Conference 2014, Philadelphia, USA
 7. European Academy of Management Conference 2014, Valencia, Spain.
 8. Trang Thu Doan, Padma Rao Sahib, Arjen van Witteloostuijn. Learning from the flipside. How do acquirers learn from divestitures? Presented at: Academy of Management Annual Conference 2014, Philadelphia, USA.
 9. Trang Thu Doan, Padma Rao Sahib, Arjen van Witteloostuijn. The effect of restructuring experience on acquisition completion likelihood. Presented at:
 10.   Academy of Management Annual Conference 2012, Boston, USA 
 11. European Academy of Management Conference 2012, Rotterdam, The Netherlands
 12.   PREBEM Conference 2011, Rotterdam, The Netherlands
 13. Trang Thu Doan, Padma Rao Sahib, Arjen van Witteloostuijn. Is timing everything? The timing of an acquisition in a merger wave. Presented at: Academy of Management Annual Conference 2011, San Antonio, USA

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 1. Trang, T, D,. Rao Sahib, P., van Witteloostuijn, A. 2020. Is timing everything? The timing of an M&A announcement in a merger wave. In: Advances in Mergers and Acquisitions vol 19, p.1-16, Emerald Publishing Limited. ISSN: 1479-361X/doi:10.1108/S1479-361X20200000019002.
 2. Trang Thu Doan& Padma Rao Sahib. 2019. Learning from divestitures to complete acquisitions: A study using secondary data and logistics regression models to explore the determinants of mergers and acquisitions completion likelihood. In SAGE Research Methods Cases Part 2, SAGE Research Methods, DOI:https://dx.doi.org/10.4135/9781526479631
 3. Elisa Labbas, Padma Rao Sahib &Trang Thu Doan. 2018. Cross-border M&As in related &technology-intensive industries: Evidence on the dynamics of spatial distance, industry context, and completion likelihood of international takeovers. In  Advances in Mergers and Acquisitions (vol 17). Emerald Publishing Limited, 75-93. DOI: 10.1108/S1479-361X20180000017004

Đề tài, dự án

 

Tìm kiếm