TS. Đào Công Tuấn


 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học  hàm, học vị: TS
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Email: tuandc@vnu.edu.vn
 • Địa chỉ: Khoa Kinh tế Quản lí, P208, nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân

Bằng cấp

 • Cử nhân Quản trị Nguồn nhân lực, Trường Đại học Lao động Xã hội,
 • Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực, Trường Đại học Lao động Xã hội,
 • Thạc sĩ Phát triển Quản lý và Lãnh đạo Giáo dục, Đại học Quốc Gia Chung Cheng, Đài Loan,
 • Tiến sĩ Khoa học Quản trị, Đại học Nanhua, Đài Loan.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Quản trị nguồn nhân lực, Lãnh đạo và Quản lý, Giáo dục Đại học, Quản trị Kinh doanh
 • Các môn học giảng dạy
 • Khởi nghiệp, Quản trị học, Hành vi tổ chức, Lãnh đạo

Các công bố

 • Bài báo quốc tế, tham luận hội thảo quốc tế
  Các bài báo đăng tạp chí quốc tế
  1. Liao Ying Kai, Wann Yih Wu, Tuan Cong Dao & Thi Minh Ngoc Luu. (2021). The influence of emotional intelligence and cultural adaptability on cross‐cultural adjustment and performance with the mediating effect of cross‐cultural competence: A study of expatriates in Taiwan. Sustainability, Vol. 13. No. 6, pp. 3374. DOI: 10.3390/su13063374 (SSCI index).
  2. Wann Yih Wu, Tuan Anh Bui & Tuan Cong Dao. (2022). The influence of cross-cultural stable and dynamic competencies on expatriate adaptation and outcomes: the case of Taiwan, Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 14 No. 4, pp. 747-770. DOI: https://doi.org/10.1108/APJBA-01-2021-0020 (Scopus Index).
  3. Ying-Kai Liao, Tuan Cong Dao, Hsin-Kuang Chi, & Sam., L. (2022). Investigating the Impact of Firm and User-Generated Social Media Communication on Brand Equity, Brand Trust, and the Post-Purchase Behavior: The Moderating Role of Brand Experience, International Journal of Information and Management Sciences. Vol. 33, No. 2022, pp. 77-93, DOI: 10.6186/IJIMS.202203 (Scopus Index).
  4. Ying-Kai Liao, Tuan Cong Dao, That Thi Pham. (2023). The antecedents and consequences of customer’s attitude toward social media adoption: A meta-analytic approach. International Journal of Services and Standards, ahead of print (Scopus Index).
 • Các bài tham luận trong các hội thảo Quốc tế
  1. Dang Ngoc Tram, Do Van Lam, Dao Cong Tuan. (2021). Impact of Technology transfer on Productivity of Domestic Enterprises: The case of Chinese FDI in Vietnam. Wenzao Ursuline University of Languages International Conference on Southeast Asian Studies.
  2. Dao Cong Tuan & Ying Kai Liao (2022). Examining the influence of team communication and team conflict on team knowledge sharing and team innovation: The case in Taiwan. International Conference on Economic Development and Business Management, Nanhua University

Đề tài, dự án

 • The influence of paradoxical leadership and psychological capital on dynamic capability and organizational performance. Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan. Vị trí: Trợ lý nghiên cứu (2020-2021)
 • The influence of dynamic capabilities, marketing capability, and competitive advantage on company performance with the moderating effect of social competition and organizational power, Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan. Vị trí: Trợ lý nghiên cứu (2020-2021)

Tìm kiếm