Trường Quốc tế nhận Bằng khen “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác nghiên cứu khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2021”


Ngày 7/4/2022, tại Hòa Lạc, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2022. Hội nghị là cơ hội để cộng đồng khoa học của ĐHQGHN cùng các nhà quản lý trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng một số bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và Hà Nội, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc, lãnh đạo phòng/bộ phận khoa học & công nghệ, đại diện nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm/trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN.

Trường Quốc tế nhận Bằng khen “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác nghiên cứu khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2021”.

Tại hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN đã trao thưởng cho 4 công trình khoa học đạt Giải thưởng ĐHQGHN về KH&CN năm 2021, vinh danh 45 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế và Bằng khen cho 3 đơn vị “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác nghiên cứu khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2021”. Trường Quốc tế vinh dự là một trong ba đơn vị nhận Bằng khen “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác nghiên cứu khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2021”. Đặc biệt, 4 nhà khoa học của Trường, GS.TS Nguyễn Đức Khương, TS. Trần Quang Tuyến, TS. Nguyễn Việt Cường và TS. Chu Đình Tới, góp mặt trong danh sách 45 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế.

Các nhà khoa Trường Quốc tế được vinh danh tại hội nghị.

Thời gian qua, tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) ở ĐHQGHN được quan tâm đầu tư phát triển với hơn 100 nhóm nghiên cứu, trong đó có 28 nhóm nghiên cứu mạnh, 06 nhóm nghiên cứu tiềm năng. Tỉ lệ cán bộ khoa học trình độ cao tiếp cận tiêu chí của đại học nghiên cứu, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học đạt trình độ quốc tế có khả năng triển khai các nghiên cứu đột phá, các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu lớn.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công bố quốc tế, ĐHQGHN đang chuyển dịch sang mô hình đại học trách nhiệm xã hội cao, phục vụ trực tiếp sự phát triển của xã hội bằng việc thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức. Số lượng đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích của ĐHQGHN gia tăng liên tục theo các năm.

Các nhóm sản phẩm KH&CN của ĐHQGHN được định hướng và quy hoạch theo 4 nhóm lĩnh vực chính: Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên và y dược, Khoa học công nghệ và kỹ thuật, Khoa học liên ngành, liên lĩnh vực.

Giám đốc ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Giám đốc Lê Quân cho biết thêm, với định hướng phát triển KH&CN, tạo động lực gia tăng các chỉ số phát triển bền vững, ĐHQGHN đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển sản phẩm KH&CN, trọng dụng, đãi ngộ các nhà khoa học như Quy định về quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN; Hướng dẫn về phát triển và ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh; Chính sách hỗ trợ công bố quốc tế; Quy định về công nhận, quản lý và phát triển phòng thí nghiệm/trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN… Đặc biệt, ngày 08/02/2022, ĐHQGHN ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030. Đây là văn bản pháp lý hết sức quan trọng nhằm định hướng phát triển KH&CN của ĐHQGHN trong thời gian tới lên một tầm cao mới, đồng thời là đột phá chiến lược để phát triển ĐHQGHN trở thành đại học thông minh, đổi mới sáng tạo.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đề nghị, trong thời gian tới, cộng đồng khoa học ĐHQGHN tập trung nâng cao vai trò trong thế mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản; Ưu tiên chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh các chương trình khoa học hợp tác với địa phương, góp phần giải quyết bài toán phát triển kinh tế – xã hội; Tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo, gia tăng nguồn thu từ các hoạt động chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Hiệu trưởng Trường Quốc tế Lê Trung Thành trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN Vũ Văn Tích đã trình bày báo cáo triển khai Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Chiến lược được xây dựng dựa trên nguyên tắc quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng và Nhà nước đã được ban hành. Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN gắn chặt và “cộng hưởng” với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Mục tiêu đến năm 2030, ĐHQGHN phát triển 50 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với hạt nhân là các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm/trung tâm nghiên cứu trọng điểm, doanh nghiệp spin-off, doanh nghiệp khởi nghiệp. Cùng với đó là gia tăng kết quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tỷ lệ số bài báo ISI/Scopus trên tổng số cán bộ khoa học/năm đạt tỷ lệ 1,8; 60% công bố quốc tế có chất lượng thuộc nhóm Q1, Q2 trên tổng số công bố quốc tế.

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn nhận định, hoạt động KH&CN của ĐHQGHN trong thời gian qua đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các ban ngành, các địa phương, doanh nghiệp và có những bước tiến vượt bậc, đóng góp vào thành tích chung của ĐHQGHN. Những kết quả đã đạt được là minh chứng khẳng định tính đúng đắn trong việc xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách của ĐHQGHN cũng như sự nỗ lực của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu thành viên, trực thuộc, sự đóng góp của các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và đông đảo nhà khoa học ĐHQGHN.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh, để thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đòi hỏi sự đồng hành của các nhà khoa học trong hoạt động KH&CN.

Phó Giám đốc ĐHQGHN cho biết, bên cạnh việc tiếp tục phát huy thế mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản, ĐHQGHN sẽ tăng cường gắn kết với địa phương, doanh nghiệp nhằm phát triển các sản phẩm, giải pháp KH&CN mang tính ứng dụng cao vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương và đất nước. ĐHQGHN sẽ tiếp tục thu hút, bồi dưỡng đội ngũ nhà khoa học trình độ cao, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học có thể phát huy năng lực và tạo điều kiện để thành lập doanh nghiệp spin-off.

Trong khuôn khổ hội nghị, ĐHQGHN đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI trong việc xây dựng, hoàn thiện Hệ thống Sàn giao dịch Công nghệ và tiến tới thành lập doanh nghiệp KH&CN.